Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 229/2016, Z dnia: 30.11.2016


w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Mielec
Załączniki:
zarzadzenie_229_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 157/2016, Z dnia: 11.01.2016


w sprawie realizacji zadań obronnych oraz szkolenia obronnego w Gminie Mielec w 2016 roku
Załączniki:
zarzadzenie_157_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 95/2015, Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata...
Załączniki:
zarzadzenie 95_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 132/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w spranie: przekazania środka trwałego
Załączniki:
zarzadzenie 132_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 58/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły...
Załączniki:
zarzadzenie 58_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 83/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania komisji do przeprowadzania postępowań...
Załączniki:
zarzadzenie 83_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 110/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych...
Załączniki:
zarzadzenie 110_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 6/2014 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: przekazania środka trwałego...
Załączniki:
zarzadzenie 6_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 191/2016, Z dnia: 29.06.2016


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Załączniki:
zarzadzenie_191_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 102/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego...
Załączniki:
zarzadzenie 102_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 204/2016, Z dnia: 12.09.2016


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Załączniki:
zarzadzenie_204_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 124/2015, Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania Komisji ds. odbioru zadań pod nazwa...
Załączniki:
zarzadzenie 124_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 151/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec
Załączniki:
zarzadzenie 151_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 222/2016, Z dnia: 28.10.2016


w sprawie powołania Komisji ds. odbioru zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Chorzelowska - Mielec”
Załączniki:
zarzadzenie_222_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 5/2014, Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania Zespołów Problemowych Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych
Załączniki:
zarzadzenie 5_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1
 lewy  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  z 26  prawy
Początek strony