Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 494/2014, Z dnia: 26.08.2014


W sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych na realizację zadania: ...
Załączniki:
zarzadzenie 494_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.12.2014 , wersja 1

Numer: 492/2014, Z dnia: 22.08.2014


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Załączniki:
zarzadzenie 492_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.12.2014 , wersja 1

Numer: 456/2014, Z dnia: 22.05.2014


w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Trześni
Załączniki:
zarzadzenie 456_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 02.12.2014 , wersja 1

Numer: 477/2014, Z dnia: 30.06.2014


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Załączniki:
zarzadzenie 477_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 04.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 04.12.2014 , wersja 1

Numer: 449/2014, Z dnia: 12.05.2014


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Załączniki:
zarzadzenie 449_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 27.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 27.11.2014 , wersja 1

Numer: 450/2014, Z dnia: 15.05.2014


w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu do wydawania decyzji administracyjnych
Załączniki:
zarzadzenie 450_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 27.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 27.11.2014 , wersja 2

Numer: 486/2014, Z dnia: 30.07.2014


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Załączniki:
zarzadzenie 486_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 17.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 17.12.2014 , wersja 1

Numer: 525/2014, Z dnia: 31.10.2014


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Załączniki:
zarzadzenie 525_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 12.01.2015 , wersja 1

Numer: 402/2014, Z dnia: 09.01.2014


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Załączniki:
zarzadzenie 402_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 21.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 21.05.2014 , wersja 1

Numer: 416/2014, Z dnia: 12.02.2014


w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna
Załączniki:
zarzadzenie 416_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.05.2014 , wersja 1

Numer: 482/2014, Z dnia: 15.07.2014


w sprawie udzielenia przez Gminę Mielec krótkoterminowej pożyczki dla Ochotniczej Straży Straży Pożarnej w Podleszanach
Załączniki:
zarzadzenie 482_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 17.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 17.12.2014 , wersja 1

Numer: 422/2014, Z dnia: 26.02.2014


w sprawie powołania Komisji do całościowego odbioru produktów: rzeczowych, materialnych i prawnych w ramach - Projektu nr POPW.01.04.04-00-035/11 „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działania 1.4. Promocja i Współpraca.
Załączniki:
zarzadzenie 422_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 14.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 14.11.2014 , wersja 1

Numer: 509/2014, Z dnia: 18.09.2014


w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i majątkowej
Załączniki:
zarzadzenie 509_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 12.01.2015 , wersja 1

Numer: 463/2014, Z dnia: 03.06.2014


w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych na realizację zadania ...
Załączniki:
zarzadzenie 463_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 02.12.2014 , wersja 1

Numer: 405/2014, Z dnia: 14.01.2014


W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej, do reprezentowania Gminy Mielec w ramach zawartej umowy o współpracy na realizację Programu Edukacji Ekonomicznej „Na własne konto” zawartej pomiędzy Gminą Mielec a Fundacją pod nazwą „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”.
Załączniki:
zarzadzenie 405_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 21.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 21.05.2014 , wersja 1
 lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  z 26  prawy
Początek strony