Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 51/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania koordynatora gminnego, operatorów informatycznej obsługi...
Załączniki:
zarzadzenie 51_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 154/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów, druków ścisłego zarachowania...
Załączniki:
zarzadzenie 154_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 99/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych...
Załączniki:
zarzadzenie 99_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 73/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania komisji do weryfikacji prac...
Załączniki:
zarzadzenie 73_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 221/2016, Z dnia: 28.10.2016


w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015r. poz. 2164 z późn. zm.). na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej nr 103 434 Rzędzianowice OSP dz. nr ewid. 1132, 1133 w km 0+008 - 0+178 oraz 0+185 - 0+700 w m. Rzędzianowice".
Załączniki:
zarzadzenie_221_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 117/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wyznaczenia na obszarze Gminy Mielec miejsc na bezpłatne umieszczanie...
Załączniki:
zarzadzenie 117_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 176/2016, Z dnia: 24.03.2016


w sprawie powołania komisji do odbioru zadań inwestycyjnych remontowo budowlanych realizowanych przez Gminę Mielec w 2016 roku w ramach postępowań o wartości nie przekraczającej kwoty wyrażonej w złotych równoważności 30.000 euro netto.
Załączniki:
zarzadzenie_176_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 76/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: przyjęcia do realizacji „Programu realizacji celów dotyczących jakości na lata 2015 - 2016”
Załączniki:
zarzadzenie 76_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 122 / 2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem...
Załączniki:
zarzadzenie 122_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 40/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej...
Załączniki:
zarzadzenie 40_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 38 /2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: ustalenia wzorów protokołów i kart do głosowania
Załączniki:
zarzadzenie 38_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 22/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej...
Załączniki:
zarzadzenie 22_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 93/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania komisji dotyczącej zaproszenia do składania ofert...
Załączniki:
zarzadzenie 93_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 52/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: udzielenia upoważnień do obsługi zgłoszeń głosowania korespondencyjnego...
Załączniki:
zarzadzenie 52_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 127/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania na terenie Gminy Mielec obwodowych komisji wyborczych
Załączniki:
zarzadzenie 127_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1
 lewy  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  z 26  prawy
Początek strony