Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 161/2016, Z dnia: 01.02.2016


w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2016.
Załączniki:
zarzadzenie_161_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 23/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej...
Załączniki:
zarzadzenie 23_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 88/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec
Załączniki:
zarzadzenie 88_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 30/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: prawa pierwokupu nieruchomości...
Załączniki:
zarzadzenie 30_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 276/2017, Z dnia: 09.05.2017


w sprawie przedterminowych wyborów sołtysa miejscowości Chrząstów w Gminie Mielec
Załączniki:
zarzadzenie_276_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.05.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 10.05.2017 , wersja 1

Numer: 118/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania komisji do przeprowadzania postępowań...
Załączniki:
zarzadzenie 118_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 53/2015, Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania na terenie Gminy Mielec obwodowych komisji wyborczych...
Załączniki:
zarzadzenie 53_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 203/B/2016, Z dnia: 31.08.2016


w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Mielec, do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 78/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania komisji do przekazania przez Gminę Mielec samochodu...
Załączniki:
zarzadzenie 78_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 236/2016, Z dnia: 30.12.2016


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Załączniki:
zarzadzenie_236_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 193/A/2016, Z dnia: 07.07.2016


w sprawie powołania Komisji ds. odbioru zadań pod nazwą
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 203/A/2016, Z dnia: 26.08.2016


sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie w Zespole Szkół im.J.M. Ossolińskiego w Woli Mieleckiej dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 13/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycielom opłat za kształcenie...
Załączniki:
zarzadzenie 13_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 19 /2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania...
Załączniki:
zarzadzenie 19_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 105/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania Komisji ds. odbioru zadania pod nazwą...
Załączniki:
zarzadzenie 105_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1
 lewy  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  z 26  prawy
Początek strony