Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 4/2014 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powierzenie funkcji członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec
Załączniki:
zarzadzenie 4_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 119/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: udziału w powiatowym ćwiczeniu obronnym miast i gmin powiatu mieleckiego
Załączniki:
zarzadzenie 119_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 46/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wytycznych do sporządzania arkuszy organizacyjnych dla szkół prowadzonych...
Załączniki:
zarzadzenie 46_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 113/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania stałego zespołu do spraw współpracy z samorządami wsi w Gminie Mielec
Załączniki:
zarzadzenie 113_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 68 /2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej
Załączniki:
zarzadzenie 68_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 90/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem...
Załączniki:
zarzadzenie 90_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 51/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania koordynatora gminnego, operatorów informatycznej obsługi...
Załączniki:
zarzadzenie 51_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 154/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów, druków ścisłego zarachowania...
Załączniki:
zarzadzenie 154_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 99/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych...
Załączniki:
zarzadzenie 99_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 73/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania komisji do weryfikacji prac...
Załączniki:
zarzadzenie 73_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 117/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wyznaczenia na obszarze Gminy Mielec miejsc na bezpłatne umieszczanie...
Załączniki:
zarzadzenie 117_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 76/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: przyjęcia do realizacji „Programu realizacji celów dotyczących jakości na lata 2015 - 2016”
Załączniki:
zarzadzenie 76_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 122 / 2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem...
Załączniki:
zarzadzenie 122_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 40/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej...
Załączniki:
zarzadzenie 40_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 38 /2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: ustalenia wzorów protokołów i kart do głosowania
Załączniki:
zarzadzenie 38_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1
 lewy  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Początek strony