Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 196/2016, Z dnia: 12.07.2016


w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych na realizację zadań
Załączniki:
zarzadzenie_196_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 197/2016, Z dnia: 20.07.2016


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Załączniki:
zarzadzenie_197_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 198/2016, Z dnia: 20.07.2016


w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Mielec
Załączniki:
zarzadzenie_198_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 199/2016, Z dnia: 29.07.2016


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Załączniki:
zarzadzenie_199_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 200/2016, Z dnia: 01.08.2016


w sprawie przekazania środka trwałego
Załączniki:
zarzadzenie_200_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 201/2016, Z dnia: 19.08.2016


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Załączniki:
zarzadzenie_201_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 203/2016, Z dnia: 25.08.2016


w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych
Załączniki:
zarzadzenie_203_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 202/2016, Z dnia: 25.08.2016


w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mielec za I półrocze 2016 roku
Załączniki:
zarzadzenie_202_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 203/A/2016, Z dnia: 26.08.2016


sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie w Zespole Szkół im.J.M. Ossolińskiego w Woli Mieleckiej dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 203/B/2016, Z dnia: 31.08.2016


w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Mielec, do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 204/2016, Z dnia: 12.09.2016


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Załączniki:
zarzadzenie_204_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 206/2016, Z dnia: 16.09.2016


Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Chorzelowska- Mielec
Załączniki:
zarzadzenie_206_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 205/2016, Z dnia: 16.09.2016


w sprawie umorzenia przez Gminę Mielec należności z tytułu długoterminowej pożyczki dla Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego w Złotnikach
Załączniki:
zarzadzenie_205_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 207/2016, Z dnia: 21.09.2016


W dniu 27 września 2016 roku zostanie przeprowadzony gminny trening systemu wykrywania i alarmowania /SWA/ na temat: „Doskonalenie procedur prognozowania, wymiany informacji oraz ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach w ramach reagowania przez podmioty systemu zarządzania kryzysowego i formacji SWA wszystkich szczebli, na zagrożenia czasu pokoju i wojny" pk. „BIESZCZADY 2016".
Załączniki:
zarzadzenie_207_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 208/2016, Z dnia: 23.09.2016


w sprawie : powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych
Załączniki:
zarzadzenie_208_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1
 lewy  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Początek strony