Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 109/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu...
Załączniki:
zarzadzenie 109_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 125/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Załączniki:
zarzadzenie 125_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 15 /2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany...
Załączniki:
zarzadzenie 15_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 79/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu...
Załączniki:
zarzadzenie 79_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 129/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania komisji opiniującej wnioski dotyczące nagród dla nauczycieli...
Załączniki:
zarzadzenie 129_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 10/2014 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie : upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Mielec...
Załączniki:
zarzadzenie 10_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 96/2015, Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania Komisji ds. odbioru zadania pod nazwą...
Załączniki:
zarzadzenie 96_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 153/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: przekazania środka trwałego
Załączniki:
zarzadzenie 153_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 80/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie : ustalenia Regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy Mielec dla wyróżniających się uczniów
Załączniki:
zarzadzenie 80_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 131/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji...
Załączniki:
zarzadzenie 131_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 26/2015, Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania komisji konkursowej...
Załączniki:
zarzadzenie 26_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 141/2015, Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: ustalenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mielec na 2016 rok
Załączniki:
zarzadzenie 141_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 27/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: przyznania nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe...
Załączniki:
zarzadzenie 27_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 75/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wprowadzenia pogotowia przeciw powodziowego na terenie Gminy Mielec
Załączniki:
zarzadzenie 75_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 101/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej...
Załączniki:
zarzadzenie 101_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1
 lewy  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  z 26  prawy
Początek strony