Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 23/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej...
Załączniki:
zarzadzenie 23_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 88/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec
Załączniki:
zarzadzenie 88_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 30/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: prawa pierwokupu nieruchomości...
Załączniki:
zarzadzenie 30_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 118/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania komisji do przeprowadzania postępowań...
Załączniki:
zarzadzenie 118_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 53/2015, Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania na terenie Gminy Mielec obwodowych komisji wyborczych...
Załączniki:
zarzadzenie 53_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 78/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania komisji do przekazania przez Gminę Mielec samochodu...
Załączniki:
zarzadzenie 78_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 13/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycielom opłat za kształcenie...
Załączniki:
zarzadzenie 13_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 19 /2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania...
Załączniki:
zarzadzenie 19_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 105/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania Komisji ds. odbioru zadania pod nazwą...
Załączniki:
zarzadzenie 105_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 17/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
Załączniki:
zarzadzenie 17_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 138/2015, Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania komisji do odbioru robót zadania...
Załączniki:
zarzadzenie 138_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 43/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji...
Załączniki:
zarzadzenie 43_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 145/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczątek stosowanych w Urzędzie Gminy Mielec
Załączniki:
zarzadzenie 145_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 66/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Mielec
Załączniki:
zarzadzenie 66_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 144/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Załączniki:
zarzadzenie 144_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1
 lewy  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  z 26  prawy
Początek strony