Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 400/2014, Z dnia: 08.01.2014


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Załączniki:
zarzadzenie 400_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 21.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 21.05.2014 , wersja 1

Numer: 428/2014, Z dnia: 21.03.2014


w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości położonych w Chorzelowie
Załączniki:
zarzadzenie 428_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 24.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 24.11.2014 , wersja 1

Numer: 507/2014, Z dnia: 18.09.2014


w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań...
Załączniki:
zarzadzenie 507_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.12.2014 , wersja 1

Numer: 427/2014, Z dnia: 21.03.2014


w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości położonych w Mielcu, obręb Stare Miasto
Załączniki:
zarzadzenie 427_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 14.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 14.11.2014 , wersja 1

Numer: 425/2014, Z dnia: 21.03.2014


w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół w Chorzelowie, do podpisania umowy na realizację projektu w ramach programu Erasmus+.
Załączniki:
zarzadzenie 425_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 14.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 14.11.2014 , wersja 1

Numer: 409/2014, Z dnia: 31.01.2014


w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Mielec w 2014 roku
Załączniki:
zarzadzenie 409_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.05.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.05.2014 , wersja 1

Numer: 475/2014, Z dnia: 30.06.2014


w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rydzowie
Załączniki:
zarzadzenie 475_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 04.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 04.12.2014 , wersja 1

Numer: 459/2014, Z dnia: 26.05.2014


w sprawie przyznania nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe
Załączniki:
zarzadzenie 459_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 02.12.2014 , wersja 1

Numer: 479/2014, Z dnia: 13.07.2014


w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych, oraz ich rodziców lub opiekunów z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizacje rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
Załączniki:
zarzadzenie 479_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 04.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 04.12.2014 , wersja 1

Numer: 467/2014, Z dnia: 10.06.2014


w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Podleszanach
Załączniki:
zarzadzenie 467_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 02.12.2014 , wersja 1

Numer: 438/2014, Z dnia: 18.04.2014


w sprawie wytycznych do sporządzania arkuszy organizacyjnych dla szkół prowadzonych przez Gminę Mielec na rok szkolny 2014/2015 Mielec
Załączniki:
zarzadzenie 438_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 24.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 24.11.2014 , wersja 1

Numer: 514/2014, Z dnia: 01.10.2014


w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski dotyczące nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze
Załączniki:
zarzadzenie 514_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 12.01.2015 , wersja 1

Numer: 478/2014, Z dnia: 30.06.2014


w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Mielec, do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności
Załączniki:
zarzadzenie 478_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 04.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 04.12.2014 , wersja 1

Numer: 523/2014, Z dnia: 20.10.2014


w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ...
Załączniki:
zarzadzenie 523_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 12.01.2015 , wersja 1

Numer: 464/2014, Z dnia: 03.06.2014


w sprawie cofnięcia upoważnienia dla Pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu do wydawania decyzji administracyjnych
Załączniki:
zarzadzenie 464_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 02.12.2014 , wersja 1
 lewy  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Początek strony