Brak aktualnych wiadomości. Poniższe pochodzą z archiwum.
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.7.2018 z dnia 01.02.2018 r.   o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie 45 Trześń, gmina Mielec,  oznaczonej w   ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 874 o pow. 0,07 ha, nr 226 o pow. 0,1319 ha,  nr 164 o pow. 0,3133 ha, nr 813 o pow. 0,08 ha stanowiące drogi.
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2019 Utworzono: 01.02.2018
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.6.2018 z dnia 01.02.2018 r.   o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie 45 Trześń, gmina Mielec,  oznaczonej w   ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 402 o pow. 0,13 ha, nr 923/4 o pow. 0,2231 ha,  nr 923/8 o pow. 0,0943 ha stanowiące drogi.
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2019 Utworzono: 01.02.2018
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.5.2018 z dnia 01.02.2018 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie 45 Trześń, gmina Mielec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 441 o pow. 0,19 ha  stanowiącej drogę.
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2019 Utworzono: 01.02.2018
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.4.2018 z dnia 01.02.2018 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie 45 Trześń, gmina Mielec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 570 o pow. 0,21 ha, nr 587 o pow. 0,21 ha  stanowiące drogę.
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2019 Utworzono: 01.02.2018
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.3.2018 z dnia 01.02.2018 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie 45 Trześń, gmina Mielec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 86 o pow. 1,07 ha  stanowiącej drogę.
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2019 Utworzono: 01.02.2018
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.2.2018 z dnia 01.02.2018 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie 36 Boża Wola, gmina Mielec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 319 o pow. 0,06 ha, nr 320 o pow. 0,39 ha, 436 o pow. 0,20 ha stanowiące drogi.
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2019 Utworzono: 01.02.2018
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.1.2018 z dnia 01.02.2018 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie 36 Boża Wola, gmina Mielec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 123 o pow. 0,63 ha, stanowiącej drogę.
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2019 Utworzono: 01.02.2018
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.124.2017 z dnia 17.01.2018 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie 37 Chorzelów, gmina Mielec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1491/2 o pow. 0,34 ha  stanowiącej drogę.
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2019 Utworzono: 23.01.2018
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.123.2017 z dnia 17.01.2018 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie 42 Rydzów, gmina Mielec,  oznaczonej w   ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1089 o pow. 0,08 ha, nr 1076 o pow. 0,12 ha,  nr 1117 o pow. 0,41 ha,  nr 1052 o pow. 0,12 ha stanowiące drogi.
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2019 Utworzono: 23.01.2018
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.122.2017 z dnia 17.01.2018 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie 48 Złotniki, gmina Mielec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 134 o pow. 0,6408 ha  stanowiącej drogę.
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2019 Utworzono: 23.01.2018
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.121.2017 z dnia 17.01.2018 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie 48 Złotniki, gmina Mielec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 98 o pow. 0,0999 ha  stanowiącej drogę.
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2019 Utworzono: 23.01.2018
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.120.2017 z dnia 17.01.2018 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie 48 Złotniki, gmina Mielec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 104/5 o pow. 0,1492 ha  stanowiącej drogę.
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2019 Utworzono: 23.01.2018
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.119.2017 z dnia 17.01.2018 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie 37 Chorzelów, gmina Mielec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 57 o pow. 0,44 ha, nr 59 o pow. 0,04 ha stanowiące drogi.
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2019 Utworzono: 23.01.2018
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.118.2017 z dnia 17.01.2018 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie 42 Rydzów, gmina Mielec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1020 o pow. 0,22 ha, stanowiącej drogę.
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2019 Utworzono: 23.01.2018
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego IG.0750.1.102.2017 z dnia 23.11.2017 r. w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w obrębie 41 Podleszany gmina Mielec, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem działki; Działka nr 1673/1 o pow. 0,14 ha, stanowiącej drogę.
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2019 Utworzono: 28.11.2017
 1 2 3 
aktualne... Początek strony