Ogłoszenia inne

Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.7.2018 z dnia 01.02.2018 r.   o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie 45 Trześń, gmina Mielec,  oznaczonej w   ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 874 o pow. 0,07 ha, nr 226 o pow. 0,1319 ha,  nr 164 o pow. 0,3133 ha, nr 813 o pow. 0,08 ha stanowiące drogi.
więcej...
Aktualizacja: 05.02.2018 Utworzono: 01.02.2018
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.6.2018 z dnia 01.02.2018 r.   o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie 45 Trześń, gmina Mielec,  oznaczonej w   ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 402 o pow. 0,13 ha, nr 923/4 o pow. 0,2231 ha,  nr 923/8 o pow. 0,0943 ha stanowiące drogi.
więcej...
Aktualizacja: 05.02.2018 Utworzono: 01.02.2018
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.5.2018 z dnia 01.02.2018 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie 45 Trześń, gmina Mielec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 441 o pow. 0,19 ha  stanowiącej drogę.
więcej...
Aktualizacja: 05.02.2018 Utworzono: 01.02.2018
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.4.2018 z dnia 01.02.2018 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie 45 Trześń, gmina Mielec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 570 o pow. 0,21 ha, nr 587 o pow. 0,21 ha  stanowiące drogę.
więcej...
Aktualizacja: 05.02.2018 Utworzono: 01.02.2018
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.3.2018 z dnia 01.02.2018 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie 45 Trześń, gmina Mielec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 86 o pow. 1,07 ha  stanowiącej drogę.
więcej...
Aktualizacja: 05.02.2018 Utworzono: 01.02.2018
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.2.2018 z dnia 01.02.2018 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie 36 Boża Wola, gmina Mielec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 319 o pow. 0,06 ha, nr 320 o pow. 0,39 ha, 436 o pow. 0,20 ha stanowiące drogi.
więcej...
Aktualizacja: 05.02.2018 Utworzono: 01.02.2018
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.1.2018 z dnia 01.02.2018 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie 36 Boża Wola, gmina Mielec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 123 o pow. 0,63 ha, stanowiącej drogę.
więcej...
Aktualizacja: 05.02.2018 Utworzono: 01.02.2018
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.124.2017 z dnia 17.01.2018 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie 37 Chorzelów, gmina Mielec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1491/2 o pow. 0,34 ha  stanowiącej drogę.
więcej...
Aktualizacja: 23.01.2018 Utworzono: 23.01.2018
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.123.2017 z dnia 17.01.2018 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie 42 Rydzów, gmina Mielec,  oznaczonej w   ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1089 o pow. 0,08 ha, nr 1076 o pow. 0,12 ha,  nr 1117 o pow. 0,41 ha,  nr 1052 o pow. 0,12 ha stanowiące drogi.
więcej...
Aktualizacja: 23.01.2018 Utworzono: 23.01.2018
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.122.2017 z dnia 17.01.2018 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie 48 Złotniki, gmina Mielec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 134 o pow. 0,6408 ha  stanowiącej drogę.
więcej...
Aktualizacja: 23.01.2018 Utworzono: 23.01.2018
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.121.2017 z dnia 17.01.2018 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie 48 Złotniki, gmina Mielec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 98 o pow. 0,0999 ha  stanowiącej drogę.
więcej...
Aktualizacja: 23.01.2018 Utworzono: 23.01.2018
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.120.2017 z dnia 17.01.2018 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie 48 Złotniki, gmina Mielec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 104/5 o pow. 0,1492 ha  stanowiącej drogę.
więcej...
Aktualizacja: 23.01.2018 Utworzono: 23.01.2018
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.119.2017 z dnia 17.01.2018 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie 37 Chorzelów, gmina Mielec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 57 o pow. 0,44 ha, nr 59 o pow. 0,04 ha stanowiące drogi.
więcej...
Aktualizacja: 23.01.2018 Utworzono: 23.01.2018
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.118.2017 z dnia 17.01.2018 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie 42 Rydzów, gmina Mielec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1020 o pow. 0,22 ha, stanowiącej drogę.
więcej...
Aktualizacja: 23.01.2018 Utworzono: 23.01.2018
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego IG.0750.1.102.2017 z dnia 23.11.2017 r. w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w obrębie 41 Podleszany gmina Mielec, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem działki; Działka nr 1673/1 o pow. 0,14 ha, stanowiącej drogę.
więcej...
Aktualizacja: 29.11.2017 Utworzono: 28.11.2017
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego IG.0750.1.101.2017 z dnia 23.11.2017 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w obrębie 38 Chrząstów gmina Mielec, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem działki; Działka nr 315 o pow. 2,45 ha, stanowiącej drogę.
więcej...
Aktualizacja: 29.11.2017 Utworzono: 28.11.2017
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego IG.0750.1.100.2017 z dnia 23.11.2017 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w obrębie 38 Chrzęstów gmina Mielec, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerami działek; Działka nr 109/1 o pow. 0,0434 ha, Działka nr 109/2 o pow. 0,23 ha, Działka nr 484 o pow. 0,26 ha, Działka nr 487/1 o pow. 0,12 ha, Działka nr 487/4 o pow. 0,04 ha, Działka nr 962 o pow. 0,19 ha, stanowiącymi drogi.
więcej...
Aktualizacja: 29.11.2017 Utworzono: 28.11.2017
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego IG.0750.1.99.2017 z dnia 23.11.2017 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w obrębie 38 Chrzęstów gmina Mielec, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem działki nr 397 o pow. 0,65 ha, stanowiącej drogę.
więcej...
Aktualizacja: 29.11.2017 Utworzono: 28.11.2017
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego IG.0750.1.98.2017 z dnia 23.11.2017 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w obrębie 47 Wola Mielecka gmina Mielec, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerami działek: Działka nr 1138 o pow. 0,0459 ha, Działka nr 1445 o pow. 0,4336 ha stanowiących drogi.
więcej...
Aktualizacja: 29.11.2017 Utworzono: 28.11.2017
Decyzja Starosty Mieleckiego
Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.45.2017 z dnia 24.05.2017 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie 37 Chorzelów, gmina Mielec, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1046 o pow. 0,17 ha i nr 892 o pow. 0,16 ha, stanowiących drogi.
więcej...
Aktualizacja: 26.05.2017 Utworzono: 26.05.2017
Decyzja Starosty Mieleckiego
Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.44.2017 z dnia 05.05.2017 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie 37 Chorzelów, gmina Mielec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 477 o pow. 0,16 ha, stanowiącej drogę.
więcej...
Aktualizacja: 10.05.2017 Utworzono: 10.05.2017
Decyzja Starosty Mieleckiego
Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.43.2017 z dnia 5.05.2017 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w obrębie 37 Chorzelów gmina Mielec, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem działki; Działka nr 103 o pow. 0,71 ha stanowiącą drogę...
więcej...
Aktualizacja: 09.05.2017 Utworzono: 08.05.2017
Decyzja Starosty Mieleckiego
Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.42.2017 z dnia 5.05.2017 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w obrębie 37 Chorzelów gmina Mielec, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerami działek; Działka nr 1319 o pow. 0,19 ha,Działka nr 1431 o pow. 0,13 ha .Działka nr 1447 o pow. 0,02 ha stanowiących drogi...
więcej...
Aktualizacja: 09.05.2017 Utworzono: 08.05.2017
Decyzja Starosty Mieleckiego
Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.41.2017 z dnia 5.05.2017 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w obrębie 37 Chorzelów gmina Mielec, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem działki: Działka nr 653 o pow. 0,85 ha stanowiącą drogę.
więcej...
Aktualizacja: 09.05.2017 Utworzono: 08.05.2017
Decyzja Starosty Mieleckiego
Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.30.2017 z dnia 14.03.2017 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie 41 Podleszany, gmina Mielec, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 638/1 o pow. 0,0706 ha, nr 638/2 o pow. 1,6949 ha, stanowiących drogi.
więcej...
Aktualizacja: 21.03.2017 Utworzono: 21.03.2017
Decyzja Starosty Mieleckiego
Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.29.2017 z dnia 14.03.2017 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie 41 Podleszany, gmina Mielec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1897 o pow. 0,29 ha, stanowiącej drogę.
więcej...
Aktualizacja: 21.03.2017 Utworzono: 21.03.2017
Decyzja Starosty Mieleckiego
Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.28.2017 z dnia 14.03.2017 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie 41 Podleszany, gmina Mielec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1535 o pow. 0,43 ha, stanowiącej drogę.
więcej...
Aktualizacja: 21.03.2017 Utworzono: 21.03.2017
Decyzja Starosty Mieleckiego
Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.27.2017 z dnia 14.03.2017 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie 41 Podleszany, gmina Mielec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1899 o pow. 1,14 ha, stanowiącej drogę.
więcej...
Aktualizacja: 21.03.2017 Utworzono: 21.03.2017
Decyzja Starosty Mieleckiego
Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.26.2017 z dnia 14.03.2017 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie 41 Podleszany, gmina Mielec, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 665/1 o pow. 0,0029 ha, nr 665/2 o pow. 0,35 ha, nr 1225 o pow. 0,12 ha, stanowiących drogi.
więcej...
Aktualizacja: 21.03.2017 Utworzono: 21.03.2017
Decyzja Starosty Mieleckiego
Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.25.2017 z dnia 14.03.2017 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie 41 Podleszany, gmina Mielec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1838 o pow. 0,60 ha, stanowiącej drogę.
więcej...
Aktualizacja: 21.03.2017 Utworzono: 21.03.2017
Decyzja Starosty Mieleckiego
Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.24.2017 z dnia 14.03.2017 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie 41 Podleszany, gmina Mielec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1424 o pow. 0,15 ha, stanowiącej drogę.
więcej...
Aktualizacja: 21.03.2017 Utworzono: 21.03.2017
Decyzja Starosty Mieleckiego
Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.71.2016 z dnia 16.12.2016 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie 43 Rzędzianowice, gmina Mielec, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami działek 562/2 o pow. 0,0001 ha, 558/2 o pow. 0,0162 ha, 511/8 o pow. 0,75 ha, 569 o pow. 0,1064 ha, 511/4 o pow. 0,25 ha,stanowiących drogi.
więcej...
Aktualizacja: 20.12.2016 Utworzono: 20.12.2016
Decyzja Starosty Mieleckiego
Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.70.2016 z dnia 16.12.2016 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie 46 Wola Chorzelowska, gmina Mielec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 342 o pow. 0,04 ha, stanowiącej drogę.
więcej...
Aktualizacja: 20.12.2016 Utworzono: 20.12.2016
Decyzja Starosty Mieleckiego
Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.69.2016 z dnia 16.12.2016 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomość położonej w obrębie 45 Trześń, gmina Mielec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 679 o pow. 0,1256 ha, stanowiącej drogę.
więcej...
Aktualizacja: 20.12.2016 Utworzono: 20.12.2016

archiwum... Początek strony