Ogłoszenia inne

Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.59.2019 z dnia 27.11.2019 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie 40 Książnice gmina Mielec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1042 o pow. 0,03 ha stanowiąca drogę.
więcej...
Aktualizacja: 29.11.2019 Utworzono: 29.11.2019

archiwum... Początek strony