Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego (wygasły...)

Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.62.2019 z dnia 23.10.2019 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w obrębie 45 Trześń gmina Mielec, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem działek nr 839 o pow. 0,09 ha, nr 34 o pow. 0,16 ha, nr 280 o pow. 0,42 ha stanowiące drogi. 
powrót...
Informacja wytworzona przez Maciej Woźniak - Kierownik Oddzi dnia 28.10.2019
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 28.10.2019. Wygasa 28.11.2019. Odsłon 1429
Początek strony