Brak aktualnych wiadomości. Poniższe pochodzą z archiwum.

Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego

Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.76.2019 z dnia 11.12.2019 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położnej w obrębie 37 Chrząstów gmina Mielec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 372 o pow. 0,11 ha, stanowiącej drogę.
więcej...
Aktualizacja: 17.12.2019 Utworzono: 16.12.2019

Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego

Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.75.2019 z dnia 11.12.2019 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położnej w obrębie 37 Chrząstów gmina Mielec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 1797 o pow. 0,03 ha, stanowiącej las.
więcej...
Aktualizacja: 17.12.2019 Utworzono: 16.12.2019

Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego

Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.73.2019 z dnia 11.12.2019 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położnej w obrębie 38 Chrząstów gmina Mielec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 1064 o pow. 0,09 ha, stanowiącej drogę.
więcej...
Aktualizacja: 17.12.2019 Utworzono: 16.12.2019

Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego

Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.74.2019 z dnia 11.12.2019 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położnej w obrębie 38 Chrząstów gmina Mielec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działek: nr 1071/1 o pow. 0,0158 ha, nr 1071/2 o pow. 0,05 ha, stanowiących drogę i drogę na wale.
więcej...
Aktualizacja: 17.12.2019 Utworzono: 16.12.2019

Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego

Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.72.2019 z dnia 11.12.2019 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w obrębie 38 Chrząstów gmina Mielec, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem dzialek: nr 1082/1 o pow. 0,0367 ha, nr 1082/2 o pow. 0,08 ha, stanowiące drogę i drogę na wale.
więcej...
Aktualizacja: 17.12.2019 Utworzono: 16.12.2019

Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego

Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.59.2019 z dnia 27.11.2019 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie 40 Książnice gmina Mielec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1042 o pow. 0,03 ha stanowiąca drogę.
więcej...
Aktualizacja: 29.11.2019 Utworzono: 29.11.2019

Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego

Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.62.2019 z dnia 23.10.2019 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w obrębie 45 Trześń gmina Mielec, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem działek nr 839 o pow. 0,09 ha, nr 34 o pow. 0,16 ha, nr 280 o pow. 0,42 ha stanowiące drogi.  
więcej...
Aktualizacja: 28.10.2019 Utworzono: 28.10.2019

Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego

Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.61.2019 z dnia 23.10.2019 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w obrębie 45 Trześń gmina Mielec, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem działek nr 863 o pow. 0,0394 ha, nr 359 o pow. 0,07 ha stanowiące drogi. 
więcej...
Aktualizacja: 28.10.2019 Utworzono: 28.10.2019

Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego

Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.60.2019 z dnia 23.10.2019 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w obrębie 40 Książnice gmina Mielec, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem jako działka nr 1127 o pow. 1,29 ha stanowiącą rów. 
więcej...
Aktualizacja: 28.10.2019 Utworzono: 28.10.2019

Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego

Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.58.2019 z dnia 23.10.2019 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w obrębie 40 Książnice gmina Mielec, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem jako działka nr 1045 o pow. 0,14 ha stanowiącą drogę. 
więcej...
Aktualizacja: 28.10.2019 Utworzono: 28.10.2019

Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego

Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.57.2019 z dnia 23.10.2019 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w obrębie 40 Książnice gmina Mielec, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem jako działka nr 315/1 o pow. 0,31 ha stanowiącą drogę. 
więcej...
Aktualizacja: 28.10.2019 Utworzono: 28.10.2019

Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego

Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.56.2019 z dnia 23.10.2019 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w obrębie 40 Książnice gmina Mielec, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem jako działka nr 1124 o pow. 0,22 ha stanowiącą drogę. 
więcej...
Aktualizacja: 28.10.2019 Utworzono: 28.10.2019

Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego

Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.55.2019 z dnia 23.10.2019 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w obrębie 40 Książnice gmina Mielec, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem działek nr 1094/3 o pow. 0,03 ha, 1094/2 o pow. 0,22 ha, 1263/2 o pow. 0,14 ha stanowiące drogi.
więcej...
Aktualizacja: 28.10.2019 Utworzono: 28.10.2019

Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego

Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.54.2019 z dnia 23.10.2019 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w obrębie 40 Książnice gmina Mielec, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem działek nr 1122 o pow. 0,40 ha, nr 1114 o pow. 1,11 ha stanowiące drogi.
więcej...
Aktualizacja: 28.10.2019 Utworzono: 28.10.2019

Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego

Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.53.2019 z dnia 23.10.2019 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w obrębie 40 Książnice gmina Mielec, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem jako działka nr 1117 o pow. 0,18 ha stanowiącą drogę.
więcej...
Aktualizacja: 28.10.2019 Utworzono: 28.10.2019
 1 2 3 4 
aktualne... Początek strony