Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego (wygasły...)

Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.54.2019 z dnia 23.10.2019 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w obrębie 40 Książnice gmina Mielec, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem działek nr 1122 o pow. 0,40 ha, nr 1114 o pow. 1,11 ha stanowiące drogi.
powrót...
Informacja wytworzona przez Maciej Woźniak - Kierownik Oddzi dnia 28.10.2019
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 28.10.2019. Wygasa 28.11.2019. Odsłon 1429
Początek strony