Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna na przetwarzanie danych osobowych klientów Urzędu Gminy Mielec
...
więcej...
Aktualizacja: 07.11.2018 Utworzono: 28.05.2018
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą o dowodach osobistych
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)
więcej...
Aktualizacja: 28.05.2018 Utworzono: 28.05.2018
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą o ewidencji ludności
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)
więcej...
Aktualizacja: 28.05.2018 Utworzono: 28.05.2018

archiwum... Początek strony