Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z monitoringiem wizyjnym

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mielec z siedzibą w Urzędzie Gminy Mielec ul. Głowackiego 5 39-300 Mielec.
 2. Wójt Gminy Mielec wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: iod@ug.mielec.pl i nr telefonu: (17) 774 56 37.
 3. Transmisja stosowana jest w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z:
  • Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
  • Uchwały Nr XLII/293/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Mielec,
  Ze szczególnym uwzględnieniem:
  • Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
  • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez 6 lat.
 5. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych.
 6. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

powrót...
Informacja wytworzona przez Cyprian Śliwa - Inspektor Ochron dnia 25.11.2019
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 26.11.2019. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 234
Początek strony