Konsultacje społeczne

Protokół z przeprowadzenia konsultacji
Protokół z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 15 listopada 2019 r.
więcej...
Aktualizacja: 22.11.2019 Utworzono: 21.11.2019

archiwum... Początek strony