Konsultacje społeczne

Protokół z przeprowadzenia konsultacji
Protokół z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 21 września 2018 r. 
więcej...
Aktualizacja: 24.09.2018 Utworzono: 24.09.2018
Ogłoszenie o konsultacjach
Wójt Gminy Mielec ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego.
więcej...
Aktualizacja: 10.09.2018 Utworzono: 10.09.2018
Archiwum konsultacji społecznych
...
więcej...
Aktualizacja: 15.05.2018 Utworzono: 15.05.2018

archiwum... Początek strony