Brak aktualnych wiadomości. Poniższe pochodzą z archiwum.

Protokół z przeprowadzenia konsultacji

Protokół z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 15 listopada 2019 r.
więcej...
Aktualizacja: 22.11.2019 Utworzono: 21.11.2019

Ogłoszenie Wójta Gminy Mielec w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Wójt Gminy Mielec ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego.
więcej...
Aktualizacja: 07.11.2019 Utworzono: 06.11.2019

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mielec w sprawie wyrażenia opinii o projektach statutów sołectw.
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2019 Utworzono: 12.03.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie wyrażenia opinii o projektach statutów sołectw.
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2019 Utworzono: 27.02.2019

Protokół z przeprowadzenia konsultacji

Protokół z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 21 września 2018 r.
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2019 Utworzono: 24.09.2018

Ogłoszenie o konsultacjach

Wójt Gminy Mielec ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego.
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2019 Utworzono: 10.09.2018

Archiwum konsultacji społecznych

...
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2019 Utworzono: 15.05.2018

aktualne... Początek strony