Protokół z przeprowadzenia konsultacji (wygasły...)

Protokół z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 21 września 2018 r.
powrót...
Informacja wytworzona przez Józef Piątek - Wójt Gminy Mielec dnia 24.09.2018
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 28.03.2019. Wygasa 31.12.2018. Odsłon 568
Wersja : 1 2 
Początek strony