Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 52/a/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: udzielenia upoważnień do obsługi zgłoszeń głosowania przez pełnomocnika...
Załączniki:
zarzadzenie 52a_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 520/2014, Z dnia: 20.10.2014


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Załączniki:
zarzadzenie 520_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 12.01.2015 , wersja 1

Numer: 521/2014, Z dnia: 20.10.2014


w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków ...
Załączniki:
zarzadzenie 521_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 12.01.2015 , wersja 1

Numer: 522/2014, Z dnia: 20.10.2014


w sprawie powołania komisji ...
Załączniki:
zarzadzenie 522_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 12.01.2015 , wersja 1

Numer: 523/2014, Z dnia: 20.10.2014


w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ...
Załączniki:
zarzadzenie 523_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 12.01.2015 , wersja 1

Numer: 524/2014, Z dnia: 31.10.2014


w sprawie wyznaczenia przedstawicieli ...
Załączniki:
zarzadzenie 524_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 12.01.2015 , wersja 1

Numer: 525/2014, Z dnia: 31.10.2014


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Załączniki:
zarzadzenie 525_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 12.01.2015 , wersja 1

Numer: 526/2014, Z dnia: 31.10.2014


w sprawie powołania komisji ...
Załączniki:
zarzadzenie 526_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 12.01.2015 , wersja 1

Numer: 527/2014, Z dnia: 14.11.2014


w sprawie: ustalenia projektu uchwały ...
Załączniki:
zarzadzenie 527_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 12.01.2015 , wersja 1

Numer: 528/2014, Z dnia: 14.11.2014


w sprawie: ustalenia projektu uchwały budżetowej ...
Załączniki:
zarzadzenie 528_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 12.01.2015 , wersja 1

Numer: 529/2014, Z dnia: 14.11.2014


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Załączniki:
zarzadzenie 529_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 12.01.2015 , wersja 1

Numer: 53/2015, Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania na terenie Gminy Mielec obwodowych komisji wyborczych...
Załączniki:
zarzadzenie 53_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 530/2014, Z dnia: 14.11.2014


w sprawie rozpatrzenia uwagi dotyczącej projektu III zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ...
Załączniki:
zarzadzenie 530_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 12.01.2015 , wersja 1

Numer: 54/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania komisji i ustalenia terminu losowania rozstrzygającego...
Załączniki:
zarzadzenie 54_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 55/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych...
Załączniki:
zarzadzenie 55_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1
 lewy  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Początek strony