Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 7/2014 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów, druków ścisłego zarachowania, należności i zobowiązań jednostki.
Załączniki:
zarzadzenie 7_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 70 /2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej
Załączniki:
zarzadzenie 70_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 71 /2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Podleszanach
Załączniki:
zarzadzenie 71_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 72/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania komisji do przeprowadzania postępowań...
Załączniki:
zarzadzenie 72_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 73/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania komisji do weryfikacji prac...
Załączniki:
zarzadzenie 73_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 74/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Załączniki:
zarzadzenie 74_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 75/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wprowadzenia pogotowia przeciw powodziowego na terenie Gminy Mielec
Załączniki:
zarzadzenie 75_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 76/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: przyjęcia do realizacji „Programu realizacji celów dotyczących jakości na lata 2015 - 2016”
Załączniki:
zarzadzenie 76_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 78/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania komisji do przekazania przez Gminę Mielec samochodu...
Załączniki:
zarzadzenie 78_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 79/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu...
Załączniki:
zarzadzenie 79_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 8/2014 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 482/2014 Wójta Gminy Mielec z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia...
Załączniki:
zarzadzenie 8_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 80/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie : ustalenia Regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy Mielec dla wyróżniających się uczniów
Załączniki:
zarzadzenie 80_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 81 /2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert w formie powierzenia
Załączniki:
zarzadzenie 81_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 82/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania Komisji ds. przyznawania nagród dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Załączniki:
zarzadzenie 82_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 83/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania komisji do przeprowadzania postępowań...
Załączniki:
zarzadzenie 83_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1
 lewy  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Początek strony