Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 455/2014, Z dnia: 20.05.2014


w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych na realizację zadania ...
Załączniki:
zarzadzenie 455_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 02.12.2014 , wersja 1

Numer: 456/2014, Z dnia: 22.05.2014


w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Trześni
Załączniki:
zarzadzenie 456_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 02.12.2014 , wersja 1

Numer: 457/2014, Z dnia: 23.05.2014


w sprawie odwołania członka ze składu obwodowej komisji wyborczej na terenie Gminy Mielec
Załączniki:
zarzadzenie 457_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 02.12.2014 , wersja 1

Numer: 458/2014, Z dnia: 23.05.2014


w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Trześni
Załączniki:
zarzadzenie 458_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 02.12.2014 , wersja 1

Numer: 459/2014, Z dnia: 26.05.2014


w sprawie przyznania nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe
Załączniki:
zarzadzenie 459_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 02.12.2014 , wersja 1

Numer: 46/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wytycznych do sporządzania arkuszy organizacyjnych dla szkół prowadzonych...
Załączniki:
zarzadzenie 46_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 460/2014, Z dnia: 30.05.2014


w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego na terenie Gminy Mielec
Załączniki:
zarzadzenie 460_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 02.12.2014 , wersja 1

Numer: 461/2014, Z dnia: 30.05.2014


w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Podleszanach
Załączniki:
zarzadzenie 461_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 02.12.2014 , wersja 1

Numer: 462/2014, Z dnia: 30.05.2014


w sprawie przekazania środka trwałego
Załączniki:
zarzadzenie 462_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 02.12.2014 , wersja 1

Numer: 463/2014, Z dnia: 03.06.2014


w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych na realizację zadania ...
Załączniki:
zarzadzenie 463_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 02.12.2014 , wersja 1

Numer: 464/2014, Z dnia: 03.06.2014


w sprawie cofnięcia upoważnienia dla Pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu do wydawania decyzji administracyjnych
Załączniki:
zarzadzenie 464_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 02.12.2014 , wersja 1

Numer: 465/2014, Z dnia: 10.06.2014


w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Chorzelowie
Załączniki:
zarzadzenie 465_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 02.12.2014 , wersja 1

Numer: 466/2014, Z dnia: 10.06.2014


w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach
Załączniki:
zarzadzenie 466_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 02.12.2014 , wersja 1

Numer: 467/2014, Z dnia: 10.06.2014


w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Podleszanach
Załączniki:
zarzadzenie 467_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 02.12.2014 , wersja 1

Numer: 468/2014, Z dnia: 12.06.2014


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Załączniki:
zarzadzenie 468_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 02.12.2014 , wersja 1
 lewy  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  z 26  prawy
Początek strony