Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 508/2014, Z dnia: 18.09.2014


w sprawie ogłoszenia przetargu ofertowego ...
Załączniki:
zarzadzenie 508_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.12.2014 , wersja 1

Numer: 509/2014, Z dnia: 18.09.2014


w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i majątkowej
Załączniki:
zarzadzenie 509_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 12.01.2015 , wersja 1

Numer: 509a/2014, Z dnia: 18.09.2014


w sprawie rozpatrzenia uwagi dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ...
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 12.01.2015 , wersja 1

Numer: 51/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania koordynatora gminnego, operatorów informatycznej obsługi...
Załączniki:
zarzadzenie 51_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 510/2014, Z dnia: 24.09.2014


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Załączniki:
zarzadzenie 510_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 12.01.2015 , wersja 1

Numer: 511/2014, Z dnia: 29.09.2014


z dnia 29 września 2014 r.
Załączniki:
zarzadzenie 511_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 12.01.2015 , wersja 1

Numer: 512/2014, Z dnia: 30.09.2014


w sprawie powołania koordynatora gminnego ...
Załączniki:
zarzadzenie 512_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 12.01.2015 , wersja 1

Numer: 513/2014, Z dnia: 01.10.2014


z dnia 1 października 2014 r.
Załączniki:
zarzadzenie 513_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 12.01.2015 , wersja 1

Numer: 514/2014, Z dnia: 01.10.2014


w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski dotyczące nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze
Załączniki:
zarzadzenie 514_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 12.01.2015 , wersja 1

Numer: 515/2014, Z dnia: 08.10.2014


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Załączniki:
zarzadzenie 515_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 12.01.2015 , wersja 1

Numer: 516/2014, Z dnia: 08.10.2014


w sprawie ogłoszenia przetargu ofertowego ...
Załączniki:
zarzadzenie 516_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 12.01.2015 , wersja 1

Numer: 517/2014, Z dnia: 20.10.2014


w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia losowania składów obwodowych komisji wyborczych ...
Załączniki:
zarzadzenie 517_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 12.01.2015 , wersja 1

Numer: 518/2014, Z dnia: 20.10.2014


w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy ...
Załączniki:
zarzadzenie 518_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 12.01.2015 , wersja 1

Numer: 519/2014, Z dnia: 20.10.2014


w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna ...
Załączniki:
zarzadzenie 519_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 12.01.2015 , wersja 1

Numer: 52/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: udzielenia upoważnień do obsługi zgłoszeń głosowania korespondencyjnego...
Załączniki:
zarzadzenie 52_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1
 lewy  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Początek strony