Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 174/2016, Z dnia: 24.03.2016


w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2015 rok
Załączniki:
zarzadzenie_174_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1
Początek strony