Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 207/2016, Z dnia: 21.09.2016


W dniu 27 września 2016 roku zostanie przeprowadzony gminny trening systemu wykrywania i alarmowania /SWA/ na temat: „Doskonalenie procedur prognozowania, wymiany informacji oraz ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach w ramach reagowania przez podmioty systemu zarządzania kryzysowego i formacji SWA wszystkich szczebli, na zagrożenia czasu pokoju i wojny" pk. „BIESZCZADY 2016".
Załączniki:
zarzadzenie_207_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1
Początek strony