Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 180/2016, Z dnia: 21.04.2016


w sprawie rezygnacji z realizacji prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej
Załączniki:
zarzadzenie_180_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1
Początek strony