Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 217/2016, Z dnia: 18.10.2016


w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. 2015 r poz.2164 z póżń zm.) na zadanie:Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzędzianowice Etap II cz.5
Załączniki:
zarzadzenie_217_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1
Początek strony