Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
5941 Usunięto ogłoszenie: Zawiadomienie z dn. 02-08-2018 Ogłoszenia 02.08.2018 13:10 Damian Małek
5942 Usunięto ogłoszenie: Transmisja obrad Sesji Rady Gminy Mielec w dniu 19 listopada 2018 r. z dn. 19-11-2018 Ogłoszenia 19.11.2018 9:32 Łukasz Pezda
5943 Usunięto ogłoszenie: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dn. 19-12-2018 Ogłoszenia 19.12.2018 14:49 Łukasz Pezda
5944 Usunięto ogłoszenie: Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Mielec za 2018 rok z dn. 02-01-2019 Ogłoszenia 02.01.2019 13:35 Łukasz Pezda
5945 Usunięto ogłoszenie: Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dn. 01-02-2019 Ogłoszenia 04.02.2019 7:58 Łukasz Pezda
5946 Usunięto ogłoszenie: Oświadczenia majątkowe Radnych na początek kadencji. z dn. 04-03-2011 Ogłoszenia 05.02.2019 10:56 Łukasz Pezda
5947 Usunięto ogłoszenie: Oświadczenia majątkowe Radnych za 2010 rok. z dn. 17-06-2011 Ogłoszenia 05.02.2019 10:57 Łukasz Pezda
5948 Usunięto ogłoszenie: Oświadczenia majątkowe Radnych za 2011 rok z dn. 04-07-2012 Ogłoszenia 05.02.2019 10:59 Łukasz Pezda
5949 Usunięto ogłoszenie: Oświadczenie majątkowe Wójta na początek kadencji z dn. 03-03-2011 Ogłoszenia 05.02.2019 11:02 Łukasz Pezda
5950 Usunięto ogłoszenie: Oświadczenie majątkowe Wójta za 2010 r. z dn. 17-06-2011 Ogłoszenia 05.02.2019 11:02 Łukasz Pezda
5951 Usunięto ogłoszenie: Oświadczenie majątkowe Wójta za 2011 r. z dn. 03-07-2012 Ogłoszenia 05.02.2019 11:02 Łukasz Pezda
5952 Usunięto ogłoszenie: Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Mielec za 2010 r. z dn. 17-11-2011 Ogłoszenia 05.02.2019 11:04 Łukasz Pezda
5953 Usunięto ogłoszenie: Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Mielec za 2011 r. z dn. 01-07-2012 Ogłoszenia 05.02.2019 11:05 Łukasz Pezda
5954 Usunięto ogłoszenie: Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta na rozpoczęcie kadencji z dn. 27-05-2011 Ogłoszenia 05.02.2019 11:06 Łukasz Pezda
5955 Usunięto ogłoszenie: Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta na zakończenie kadencji z dn. 02-07-2012 Ogłoszenia 05.02.2019 11:07 Łukasz Pezda

 lewy  391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 

Do drukuPoczątek strony