Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
5986 Usunięto ogłoszenie: Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta na zakończenie kadencji z dn. 28-03-2019 Ogłoszenia 03.01.2022 7:44 Łukasz Pezda
5987 Usunięto ogłoszenie: Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy za 2014 rok z dn. 28-03-2019 Ogłoszenia 03.01.2022 7:44 Łukasz Pezda
5988 Usunięto ogłoszenie: Oświadczenie majątkowe Wójta za 2015 r. z dn. 28-03-2019 Ogłoszenia 02.01.2023 8:23 Łukasz Pezda
5989 Usunięto ogłoszenie: Oświadczenia majątkowe Radnych za 2015 rok z dn. 28-03-2019 Ogłoszenia 02.01.2023 8:24 Łukasz Pezda
5990 Usunięto ogłoszenie: Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Mielec za 2015 rok z dn. 28-03-2019 Ogłoszenia 02.01.2023 8:26 Łukasz Pezda
5991 Usunięto ogłoszenie: Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy za 2015 r. z dn. 28-03-2019 Ogłoszenia 02.01.2023 8:26 Łukasz Pezda
5992 Usunięto ogłoszenie: Oświadczenie majątkowe Wójta za 2016 r. z dn. 28-03-2019 Ogłoszenia 02.01.2024 7:50 Łukasz Pezda
5993 Usunięto ogłoszenie: Oświadczenia majątkowe Radnych za 2016 rok z dn. 28-03-2019 Ogłoszenia 02.01.2024 7:50 Łukasz Pezda
5994 Usunięto ogłoszenie: Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Mielec za 2016 rok z dn. 28-03-2019 Ogłoszenia 02.01.2024 7:52 Łukasz Pezda
5995 Usunięto ogłoszenie: Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy za 2016 r. z dn. 28-03-2019 Ogłoszenia 02.01.2024 7:52 Łukasz Pezda

 lewy  391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 

Do drukuPoczątek strony