Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
5806 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec z dn. 13-12-2019 Ogłoszenia 13.12.2019 13:22 Łukasz Pezda
5807 Dodano ogłoszenie: Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Mielec za 2019 rok z dn. 17-12-2019 Ogłoszenia 17.12.2019 14:13 Łukasz Pezda
5808 Dodano ogłoszenie: Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Mielec za 2019 r. z dn. 17-12-2019 Ogłoszenia 17.12.2019 14:17 Łukasz Pezda
5809 Dodano ogłoszenie: Budżet Gminy Mielec na 2020 r. z dn. 17-12-2019 Ogłoszenia 17.12.2019 14:46 Łukasz Pezda
5810 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dn. 17-12-2019 Ogłoszenia 17.12.2019 14:53 Łukasz Pezda
5811 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin z dn. 17-12-2019 Ogłoszenia 17.12.2019 14:58 Łukasz Pezda
5812 Dodano ogłoszenie: Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego z dn. 17-12-2019 Ogłoszenia 17.12.2019 15:09 Łukasz Pezda
5813 Dodano ogłoszenie: Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego z dn. 17-12-2019 Ogłoszenia 17.12.2019 15:10 Łukasz Pezda
5814 Dodano ogłoszenie: Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego z dn. 17-12-2019 Ogłoszenia 17.12.2019 15:12 Łukasz Pezda
5815 Dodano ogłoszenie: Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego z dn. 17-12-2019 Ogłoszenia 17.12.2019 15:14 Łukasz Pezda
5816 Dodano ogłoszenie: Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego z dn. 17-12-2019 Ogłoszenia 17.12.2019 15:15 Łukasz Pezda
5817 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec z dn. 17-12-2019 Ogłoszenia 17.12.2019 15:17 Łukasz Pezda
5818 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec z dn. 17-12-2019 Ogłoszenia 17.12.2019 15:18 Łukasz Pezda
5819 Dodano ogłoszenie: Transmisja obrad XII Sesji Rady Gminy Mielec w dniu 18 grudnia 2019 r. z dn. 18-12-2019 Ogłoszenia 18.12.2019 11:20 Łukasz Pezda
5820 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec z dn. 19-12-2019 Ogłoszenia 19.12.2019 14:30 Łukasz Pezda

 lewy  385 386 387 388 389 390 391 392 393 394  z 400  prawy

Do drukuPoczątek strony