Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 443/2014, Z dnia: 05.05.2014


w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości w Chorzelowie ...
Załączniki:
zarzadzenie 443_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 27.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 27.11.2014 , wersja 1

Numer: 442/2014, Z dnia: 02.05.2014


w sprawie powołania na terenie Gminy Mielec obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Załączniki:
zarzadzenie 442_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 27.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 27.11.2014 , wersja 1

Numer: 441/2014, Z dnia: 30.04.2014


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Załączniki:
zarzadzenie 441_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 27.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 27.11.2014 , wersja 1

Numer: 440A/2014, Z dnia: 29.04.2014


w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Podleszanach
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 25.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 25.11.2014 , wersja 1

Numer: 440/2014, Z dnia: 29.04.2014


w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych na realizację zadania ...
Załączniki:
zarzadzenie 440_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 25.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 25.11.2014 , wersja 1

Numer: 44/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2014 rok
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 43a/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania auditorów wewnętrznych oraz określenia...
Załączniki:
zarzadzenie 43a_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 439/2014, Z dnia: 29.04.2014


w sprawie powołania koordynatora gminnego, operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz operatora obsługi informatycznej ...
Załączniki:
zarzadzenie 439_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 25.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 25.11.2014 , wersja 1

Numer: 438/2014, Z dnia: 18.04.2014


w sprawie wytycznych do sporządzania arkuszy organizacyjnych dla szkół prowadzonych przez Gminę Mielec na rok szkolny 2014/2015 Mielec
Załączniki:
zarzadzenie 438_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 24.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 24.11.2014 , wersja 1

Numer: 437/2014, Z dnia: 18.04.2014


w sprawie powołania Komisji ds. odbioru zadania pod nazwą: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Mielec”, ...
Załączniki:
zarzadzenie 437_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 24.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 24.11.2014 , wersja 1

Numer: 436A/2014, Z dnia: 16.04.2014


w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Mielec zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty wyrażonej w złotych równowartości 30000 euro netto
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 24.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 24.11.2014 , wersja 1

Numer: 436/2014, Z dnia: 15.04.2014


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Załączniki:
zarzadzenie 436_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 24.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 24.11.2014 , wersja 1

Numer: 435/2014, Z dnia: 04.04.2014


w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych na realizację zadania ...
Załączniki:
zarzadzenie 435_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 24.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 24.11.2014 , wersja 1

Numer: 434/2014, Z dnia: 04.04.2014


W sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Szkoły Podstawowej w Książnicach
Załączniki:
zarzadzenie 434_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 24.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 24.11.2014 , wersja 1

Numer: 433/2014, Z dnia: 31.03.2014


w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych na realizację zadania ...
Załączniki:
zarzadzenie 433_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 24.11.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 24.11.2014 , wersja 1
 lewy  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  z 26  prawy
Początek strony