Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 484/2014, Z dnia: 17.07.2014


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej ...
Załączniki:
zarzadzenie 484_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 17.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 17.12.2014 , wersja 1

Numer: 483/2014, Z dnia: 17.07.2014


w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego
Załączniki:
zarzadzenie 483_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 17.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 17.12.2014 , wersja 1

Numer: 482/2014, Z dnia: 15.07.2014


w sprawie udzielenia przez Gminę Mielec krótkoterminowej pożyczki dla Ochotniczej Straży Straży Pożarnej w Podleszanach
Załączniki:
zarzadzenie 482_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 17.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 17.12.2014 , wersja 1

Numer: 481/2014, Z dnia: 14.07.2014


w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Mielec
Załączniki:
zarzadzenie 481_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 17.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 17.12.2014 , wersja 1

Numer: 480/2014, Z dnia: 13.07.2014


w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Mielec
Załączniki:
zarzadzenie 480_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 04.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 04.12.2014 , wersja 1

Numer: 48/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: przyznania nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe
Załączniki:
zarzadzenie 48_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 479/2014, Z dnia: 13.07.2014


w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych, oraz ich rodziców lub opiekunów z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizacje rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
Załączniki:
zarzadzenie 479_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 04.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 04.12.2014 , wersja 1

Numer: 478/2014, Z dnia: 30.06.2014


w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Mielec, do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności
Załączniki:
zarzadzenie 478_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 04.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 04.12.2014 , wersja 1

Numer: 477/2014, Z dnia: 30.06.2014


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Załączniki:
zarzadzenie 477_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 04.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 04.12.2014 , wersja 1

Numer: 476/2014, Z dnia: 30.06.2014


w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadań pod nazwą: ”Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. 1445 w miejscowości Wola Mielecka„ „Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. 653 w miejscowości Chorzelów”
Załączniki:
zarzadzenie 476_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 04.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 04.12.2014 , wersja 1

Numer: 475/2014, Z dnia: 30.06.2014


w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rydzowie
Załączniki:
zarzadzenie 475_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 04.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 04.12.2014 , wersja 1

Numer: 474/2014, Z dnia: 26.06.2014


w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych na realizację zadań ...
Załączniki:
zarzadzenie 474_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 04.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 04.12.2014 , wersja 1

Numer: 473/2014, Z dnia: 24.06.2014


w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu do prowadzenia postępowania w sprawach związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, w tym także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych
Załączniki:
zarzadzenie 473_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 02.12.2014 , wersja 1

Numer: 472/2014, Z dnia: 18.06.2014


w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej Nr 103431 dz. ewid. 637, 665/1, 665/2 w miejscowości Podleszany w km 0+670-1+260"
Załączniki:
zarzadzenie 472_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 02.12.2014 , wersja 1

Numer: 471/2014, Z dnia: 17.06.2014


w sprawie przyznania nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe
Załączniki:
zarzadzenie 471_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 02.12.2014 , wersja 1
 lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  z 26  prawy
Początek strony