Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2017 rok
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok.
więcej...
Aktualizacja: 19.07.2018 Utworzono: 19.07.2018
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2016 rok
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok.
więcej...
Aktualizacja: 19.07.2018 Utworzono: 19.07.2018
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2015 rok
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok.
więcej...
Aktualizacja: 19.07.2018 Utworzono: 19.07.2018

archiwum... Początek strony