Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2018 rok (wygasły...)

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.
powrót...
Informacja wytworzona przez Józef Piątek - Wójt Gminy Mielec dnia 02.07.2019
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 02.07.2019. Wygasa 31.12.2019. Odsłon 266
Początek strony