Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2015 rok (wygasły...)

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok.
powrót...
Informacja wytworzona przez Józef Piątek - Wójt Gminy Mielec dnia 19.07.2018
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 28.03.2019. Wygasa 31.12.2018. Odsłon 266
Wersja : 1 2 
Początek strony