Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
496 Dodano ogłoszenie: ZPM.271.10.2019 z dn. 03-07-2019 Ogłoszenia 03.07.2019 8:56 Andrzej Bieniek
497 Dodano ogłoszenie: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2018 rok z dn. 02-07-2019 Ogłoszenia 02.07.2019 14:58 Łukasz Pezda
498 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec z dn. 02-07-2019 Ogłoszenia 02.07.2019 14:52 Łukasz Pezda
499 Zmieniono ogłoszenie: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.28.2019 z dn. 02-07-2019 Ogłoszenia 02.07.2019 14:50 Łukasz Pezda
500 Dodano ogłoszenie: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.28.2019 z dn. 02-07-2019 Ogłoszenia 02.07.2019 14:50 Łukasz Pezda
501 Zmieniono ogłoszenie: Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Mielec za 2018 rok z dn. 02-07-2019 Ogłoszenia 02.07.2019 12:53 Łukasz Pezda
502 Zmieniono ogłoszenie: Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Mielec za 2018 rok z dn. 02-07-2019 Ogłoszenia 02.07.2019 12:50 Łukasz Pezda
503 Dodano ogłoszenie: Oświadczenia majątkowe Radnych za 2018 rok z dn. 02-07-2019 Ogłoszenia 02.07.2019 12:46 Łukasz Pezda
504 Dodano uchwałę :Uchwały z dn. 29-05-2019 Uchwały 28.06.2019 12:43 Łukasz Pezda
505 Dodano uchwałę :Uchwały z dn. 29-05-2019 Uchwały 28.06.2019 12:41 Łukasz Pezda
506 Dodano uchwałę :Uchwały z dn. 29-05-2019 Uchwały 28.06.2019 12:38 Łukasz Pezda
507 Dodano uchwałę :Uchwały z dn. 29-05-2019 Uchwały 28.06.2019 12:35 Łukasz Pezda
508 Dodano uchwałę :Uchwały z dn. 29-05-2019 Uchwały 28.06.2019 12:34 Łukasz Pezda
509 Dodano uchwałę :Uchwały z dn. 29-05-2019 Uchwały 28.06.2019 12:33 Łukasz Pezda
510 Dodano uchwałę :Uchwały z dn. 29-05-2019 Uchwały 28.06.2019 12:28 Łukasz Pezda

 lewy  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  z 400  prawy

Do drukuPoczątek strony