Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
481 Zmieniono ogłoszenie: Interpelacja radnego Wojciecha Zaręby z dnia 18.06.2019 r. z dn. 03-07-2019 Ogłoszenia 03.07.2019 15:24 Łukasz Pezda
482 Dodano ogłoszenie: Interpelacja radnego Wojciecha Zaręby z dnia 18.06.2019 r. z dn. 03-07-2019 Ogłoszenia 03.07.2019 15:23 Łukasz Pezda
483 Dodano protokół : Protokoły nr. VII/2019 Protokoły 03.07.2019 12:26 Łukasz Pezda
484 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dn. 03-07-2019 Ogłoszenia 03.07.2019 12:21 Łukasz Pezda
485 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dn. 03-07-2019 Ogłoszenia 03.07.2019 12:19 Łukasz Pezda
486 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec z dn. 03-07-2019 Ogłoszenia 03.07.2019 12:04 Łukasz Pezda
487 Zmieniono ogłoszenie: Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec z dn. 03-07-2019 Ogłoszenia 03.07.2019 12:02 Łukasz Pezda
488 Dodano ogłoszenie: ZPM.271.10.2019 z dn. 03-07-2019 Ogłoszenia 03.07.2019 8:56 Andrzej Bieniek
489 Dodano ogłoszenie: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2018 rok z dn. 02-07-2019 Ogłoszenia 02.07.2019 14:58 Łukasz Pezda
490 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec z dn. 02-07-2019 Ogłoszenia 02.07.2019 14:52 Łukasz Pezda
491 Zmieniono ogłoszenie: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.28.2019 z dn. 02-07-2019 Ogłoszenia 02.07.2019 14:50 Łukasz Pezda
492 Dodano ogłoszenie: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.28.2019 z dn. 02-07-2019 Ogłoszenia 02.07.2019 14:50 Łukasz Pezda
493 Zmieniono ogłoszenie: Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Mielec za 2018 rok z dn. 02-07-2019 Ogłoszenia 02.07.2019 12:53 Łukasz Pezda
494 Zmieniono ogłoszenie: Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Mielec za 2018 rok z dn. 02-07-2019 Ogłoszenia 02.07.2019 12:50 Łukasz Pezda
495 Dodano ogłoszenie: Oświadczenia majątkowe Radnych za 2018 rok z dn. 02-07-2019 Ogłoszenia 02.07.2019 12:46 Łukasz Pezda

 lewy  30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  z 400  prawy

Do drukuPoczątek strony