Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mielec (wygasły...)

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.).

- z w o ł u j ę -

S E S J Ę RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad:

  1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielec.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet dla sołtysów.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Mielec.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2019 Nr III/24/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2018 r.
  8. Interpelacje i zapytania radnych.
  9. Sprawy różne.

Sesja odbędzie się w dniu 19 września 2019 roku o godzinie 11.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

Przebieg obrad sesji Rady Gminy Mielec transmitowany będzie pod adresem: gmina.mielec.pl/transmisje

Podstawa prawna urlopowania :
Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.).
PRZEWODNICZĄCY RADY
BOGDAN CYGAN

powrót...
Informacja wytworzona przez Bogdan Cygan - Przewodniczący Ra dnia 12.09.2019
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.09.2019. Wygasa 20.09.2019. Odsłon 3557
Początek strony