Otwarte konkursy ofert

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej powołanej do dokonania oceny wniosków i wyrażania opinii dotyczącej otwartego konkursu na realizację w 2018 roku celu publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu w Gminie Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 24.04.2018 Utworzono: 19.04.2018
Zarządzenie NR 367/2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 19 kwietnia 2018 r.
Zarządzenie NR 367/2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację w 2018 roku celu publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu w Gminie Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 23.04.2018 Utworzono: 19.04.2018
Ogłoszenie otwartego konkursu
Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację w 2018 roku celu publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu w Gminie Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2018 Utworzono: 28.03.2018
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej powołanej do rozpatrzenia ofert otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji wykonania zadania publicznego Gminy Mielec w 2018 r. pn. „ Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – organizacja i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w 2018 r.”
więcej...
Aktualizacja: 06.03.2018 Utworzono: 05.03.2018
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej
Wójt Gminy Mielec ogłasza nabór do komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju dzieci i młodzieży - organizacja i prowadzenie placówki wsparcia dziennego w 2018 r.
więcej...
Aktualizacja: 20.02.2018 Utworzono: 20.02.2018
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Wójt Gminy Mielec ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji wykonywania zadania publicznego Gminy Mielec w 2018 roku pn. "Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży - organizacja i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w 2018 r."
więcej...
Aktualizacja: 05.02.2018 Utworzono: 01.02.2018

archiwum... Początek strony