Brak aktualnych wiadomości. Poniższe pochodzą z archiwum.

Zarządzenie NR 38/2019 Wójta Gminy Mielec

Zarządzenie NR 38/2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację w 2019 roku celu publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu w Gminie Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2019 Utworzono: 01.03.2019

Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Mielec

Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Mielec w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego Gminy Mielec w 2019 r. pn. „ Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – organizacja i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w 2019 r.”
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2019 Utworzono: 06.03.2019

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej powołanej do dokonania oceny wniosków i wyrażania opinii dotyczącej otwartego konkursu na realizację w 2019 roku celu publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu w Gminie Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2019 Utworzono: 28.02.2019

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Wójt Gminy Mielec ogłasza nabór do komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju dzieci i młodzieży – Organizacja i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w 2019 r.
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2019 Utworzono: 19.02.2019

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Mielec ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji wykonywania zadania publicznego Gminy Mielec w 2019 roku pn. "Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży - organizacja i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w 2019 r."
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2019 Utworzono: 31.01.2019

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację w 2019 roku celu publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu w Gminie Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2019 Utworzono: 31.01.2019

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej powołanej do dokonania oceny wniosków i wyrażania opinii dotyczącej otwartego konkursu na realizację w 2018 roku celu publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu w Gminie Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2019 Utworzono: 19.04.2018

Zarządzenie NR 367/2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie NR 367/2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację w 2018 roku celu publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu w Gminie Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2019 Utworzono: 19.04.2018

Ogłoszenie otwartego konkursu

Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację w 2018 roku celu publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu w Gminie Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2019 Utworzono: 28.03.2018

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej powołanej do rozpatrzenia ofert otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji wykonania zadania publicznego Gminy Mielec w 2018 r. pn. „ Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – organizacja i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w 2018 r.”
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2019 Utworzono: 05.03.2018

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Wójt Gminy Mielec ogłasza nabór do komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju dzieci i młodzieży - organizacja i prowadzenie placówki wsparcia dziennego w 2018 r.
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2019 Utworzono: 20.02.2018

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Mielec ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji wykonywania zadania publicznego Gminy Mielec w 2018 roku pn. "Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży - organizacja i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w 2018 r."
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2019 Utworzono: 01.02.2018

aktualne... Początek strony