Protokół z posiedzenia komisji konkursowej (wygasły...)

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej powołanej do rozpatrzenia ofert otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji wykonania zadania publicznego Gminy Mielec w 2018 r. pn. „ Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – organizacja i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w 2018 r.”
powrót...
Informacja wytworzona przez Józef Piątek - Wójt Gminy Mielec dnia 05.03.2018
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 28.03.2019. Wygasa 05.04.2018. Odsłon 752
Wersja : 1 2 
Początek strony