Informacje ogólne

Inspektor ds. zamówień publicznych i mienia komunalnego  

Andrzej Bieniek – tel. 17 774 56 66, e-mail: a.bieniek@ug.mielec.pl

Zakres zadań:
  1. sprawowanie nadzoru i rozliczanie punktów oświetlenia ulicznego,
  2. prowadzanie procedur zakresu zamówień publicznych, procedur konkursowych (poza realizacją zadań pożytku publicznego) w zakresie właściwości urzędu, koordynacja spraw w tym zakresie,
  3. gospodarka mieniem komunalnym, prowadzenie spraw związanych z zarządem mieniem komunalnym,
  4. utrzymywanie   gminnych   obiektów   użyteczności   publicznej   oraz   obiektów administracyjnych gminy,
  5. gospodarka  zasobami  lokali  mieszkalnych  i  użytkowych  Gminy,  ustalanie  czynszów i kaucji za lokale,
  6. sporządzanie deklaracji podatkowych w zakresie mienia gminnego podlegającego opodatkowaniu (z wyłączeniem dróg),
  7. prowadzenie ewidencji mienia komunalnego.
  8. umarzanie, odraczanie w tym zakresie i pomoc publiczna.

powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Łukasz Pezda dnia 22.05.2018
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 22.05.2018. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 342
Wersja : 1 2 
Początek strony