Wyniki przetargów

ZPM.271.16.2019

Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminy Mielec w 2020 roku
więcej...
Aktualizacja: 13.12.2019 Utworzono: 13.12.2019

ZPM.271.14.2019

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych Gminy Mielec w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. - powtórzony
więcej...
Aktualizacja: 20.12.2019 Utworzono: 02.12.2019

ZPM.271.15.2019

Przebudowa drogi gminnej nr 103 420 w miejscowości Książnice w zakresie budowy opaski bezpieczeństwa, regulacji szerokości drogi, przebudowy zjazdów oraz przebudowy odwodnienia
więcej...
Aktualizacja: 03.12.2019 Utworzono: 07.11.2019

ZPM.271.13.2019

Wykonanie remontu dróg gminnych wraz z remontem przepustów w miejscowościach Podleszany i Trześń
więcej...
Aktualizacja: 07.11.2019 Utworzono: 18.10.2019

ZPM.271.12.2019

Wykonanie modernizacji garażu OSP Złotniki
więcej...
Aktualizacja: 22.10.2019 Utworzono: 22.10.2019

ZPM.271.11.2019

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych Gminy Mielec w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku
więcej...
Aktualizacja: 02.10.2019 Utworzono: 02.10.2019

OSP.271.1.2019.ZPM

Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Książnicach
więcej...
Aktualizacja: 10.10.2019 Utworzono: 18.09.2019

ZPM.271.10.2019

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Złotniki, Chorzelów ( Szkotnia ) oraz zagospodarowanie działek gminnych położonych w Chorzelowie na cele parkingów
więcej...
Aktualizacja: 15.07.2019 Utworzono: 03.07.2019

ZPM.271.8.2019

Modernizacja przepompowni na sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chorzelów
więcej...
Aktualizacja: 03.09.2019 Utworzono: 28.06.2019

ZPM.271.9.2018

Przebudowa drogi gminnej Nr 103 401 Rzędzianowice Olszyny nr dz. ewid.511/1 w km 0+000-0-570 w miejscowości Rzędzianowice – powtórzony
więcej...
Aktualizacja: 28.06.2019 Utworzono: 03.08.2018

ZPM.271.9.2019

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania z terenu Gminy Mielec dowożonych do szkół i placówek oświatowych w 2019/2020 roku wraz z odwozem
więcej...
Aktualizacja: 05.07.2019 Utworzono: 24.06.2019

ZPM.271.6.2019

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wola Mielecka, Rzędzianowice, Szydłowiec
więcej...
Aktualizacja: 24.05.2019 Utworzono: 13.05.2019

ZPM.271.5.2019

Budowa infrastruktury sportowej – zagospodarowanie terenu  przy Zespole Szkół Wola Mielecka na cele sportowo rekreacyjne
więcej...
Aktualizacja: 20.05.2019 Utworzono: 25.04.2019

ZPM.271.4.2019

Remont cząstkowy placów i dróg gminnych kruszywem w 2019 roku na terenie Gminy Mielec
więcej...
Aktualizacja: 02.04.2019 Utworzono: 15.03.2019

ZPM.271.3.2019

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podleszany cz.II - powtórzony
więcej...
Aktualizacja: 25.03.2019 Utworzono: 15.02.2019

ZPM.271.2.2019

Zagospodarowanie poddasza w Szkole Podstawowej Rydzów
więcej...
Aktualizacja: 05.03.2019 Utworzono: 14.02.2019

ZPM.271.1.2019

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podleszany częśćv II
więcej...
Aktualizacja: 30.01.2019 Utworzono: 28.01.2019

ZPM.271.12.2018

Przebudowa drogi gminnej Nr 103 443R Trześń / łącznik/ dz. nr ewid. 402, 923/4 w km 0+008 - 0+165 i 0+179-0+342 w miejscowości Trześń
więcej...
Aktualizacja: 13.11.2018 Utworzono: 24.10.2018

ZPM.271.13.2018

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 974 872,60 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2018 rok
więcej...
Aktualizacja: 26.11.2018 Utworzono: 26.10.2018

ZPM.271.11.2018

Przebudowa drogi gminnej nr 103 434 Rzędzianowice OSP dz.nr ewid.1132,1133 w km 0+008-0+178 oraz 0+185-0+700 w m. Rzędzianowice
więcej...
Aktualizacja: 19.10.2018 Utworzono: 02.10.2018

ZPM.271.10.2018

Przebudowa drogi Trześń k. Światowca (Błoniarze II) dz. nr ewid. 86 w km 0+000-1+400 w miejscowości Trześń
więcej...
Aktualizacja: 02.10.2018 Utworzono: 04.09.2018

ZPM.271.5.2018

Remont pomieszczeń na cele edukacyjne w Zespole Szkół w Podleszanach w ramach zadania inwestycyjnego zagospodarowanie poddasza SP Podleszany
więcej...
Aktualizacja: 02.08.2018 Utworzono: 12.07.2018

ZPM.271.6.2018

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Mielec dowożonych do szkół i placówek oświatowych w 2018/2019 rok wraz z odwozem
więcej...
Aktualizacja: 20.07.2018 Utworzono: 06.07.2018

ZPM.271.8.2018

Przebudowa drogi gminnej Nr 103 401 Rzędzianowice Olszyny /nr. dz. ewid.511/1/w km 0+000-0+570 w miejscowości Rzędzianowice                                     
więcej...
Aktualizacja: 19.07.2018 Utworzono: 17.07.2018

ZPM.271.7.2018

Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Mielec w roku szkolnym 2018/2019
więcej...
Aktualizacja: 20.07.2018 Utworzono: 06.07.2018

ZPM.271.4.2018

Przebudowa drogi Złotniki-kolonia nr.ewid.dz.134 w km od 0+ 000 do 0+500 w miejscowości Złotniki
więcej...
Aktualizacja: 20.06.2018 Utworzono: 14.06.2018

archiwum... Początek strony