Wyniki przetargów

ZPM.271.4.2019
Remont cząstkowy placów i dróg gminnych kruszywem w 2019 roku na terenie Gminy Mielec
więcej...
Aktualizacja: 22.03.2019 Utworzono: 15.03.2019
ZPM.271.3.2019
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podleszany cz.II - powtórzony
więcej...
Aktualizacja: 05.03.2019 Utworzono: 15.02.2019
ZPM.271.2.2019
Zagospodarowanie poddasza w Szkole Podstawowej Rydzów
więcej...
Aktualizacja: 05.03.2019 Utworzono: 14.02.2019
ZPM.271.1.2019
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podleszany częśćv II
więcej...
Aktualizacja: 30.01.2019 Utworzono: 28.01.2019
ZPM.271.12.2018
Przebudowa drogi gminnej Nr 103 443R Trześń / łącznik/ dz. nr ewid. 402, 923/4 w km 0+008 - 0+165 i 0+179-0+342 w miejscowości Trześń
więcej...
Aktualizacja: 13.11.2018 Utworzono: 24.10.2018
ZPM.271.13.2018
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 974 872,60 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2018 rok
więcej...
Aktualizacja: 26.11.2018 Utworzono: 26.10.2018
ZPM.271.11.2018
Przebudowa drogi gminnej nr 103 434 Rzędzianowice OSP dz.nr ewid.1132,1133 w km 0+008-0+178 oraz 0+185-0+700 w m. Rzędzianowice
więcej...
Aktualizacja: 19.10.2018 Utworzono: 02.10.2018
ZPM.271.10.2018
Przebudowa drogi Trześń k. Światowca (Błoniarze II) dz. nr ewid. 86 w km 0+000-1+400 w miejscowości Trześń
więcej...
Aktualizacja: 02.10.2018 Utworzono: 04.09.2018
ZPM.271.9.2018
Przebudowa drogi gminnej Nr 103 401 Rzędzianowice Olszyny nr dz. ewid.511/1 w km 0+000-0-570 w miejscowości Rzędzianowice – powtórzony
więcej...
Aktualizacja: 16.08.2018 Utworzono: 03.08.2018
ZPM.271.5.2018
Remont pomieszczeń na cele edukacyjne w Zespole Szkół w Podleszanach w ramach zadania inwestycyjnego zagospodarowanie poddasza SP Podleszany
więcej...
Aktualizacja: 02.08.2018 Utworzono: 12.07.2018
ZPM.271.6.2018
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Mielec dowożonych do szkół i placówek oświatowych w 2018/2019 rok wraz z odwozem
więcej...
Aktualizacja: 20.07.2018 Utworzono: 06.07.2018
ZPM.271.8.2018
Przebudowa drogi gminnej Nr 103 401 Rzędzianowice Olszyny /nr. dz. ewid.511/1/w km 0+000-0+570 w miejscowości Rzędzianowice                                     
więcej...
Aktualizacja: 19.07.2018 Utworzono: 17.07.2018
ZPM.271.7.2018
Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Mielec w roku szkolnym 2018/2019
więcej...
Aktualizacja: 20.07.2018 Utworzono: 06.07.2018
ZPM.271.4.2018
Przebudowa drogi Złotniki-kolonia nr.ewid.dz.134 w km od 0+ 000 do 0+500 w miejscowości Złotniki
więcej...
Aktualizacja: 20.06.2018 Utworzono: 14.06.2018
ZPM.271.3.2018
Nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Woli Mieleckiej w ramach zadania modernizacja budynku OSP Wola Mielecka
więcej...
Aktualizacja: 29.05.2018 Utworzono: 07.05.2018
ZPM.271.2.2018
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Mielec tj: 1.Przebudowa drogi gminnej w m. Chorzelów (Smyków II) dł. 1000m, 2.Przebudowa drogi gminnej nr. 103 411 Goleszów przez wieś w miejscowości Goleszów dł. ok 745m, 3. Przebudowa drogi gminnej nr 103 406R w m. Wola Chorzelowska w km 0+380-1+200 dł. ok 820m wraz z remontem nawierzchni na odcinku około 200m w okolicy Rado, 4. Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. 1066 w Woli Mieleckiej dł. ok 360m, 5. Przebudowa drogi gminne
więcej...
Aktualizacja: 25.04.2018 Utworzono: 05.04.2018
ZPM.271.1.2018
Remont cząstkowy placów i dróg gminnych kruszywem w 2018 roku na terenie Gminy Mielec
więcej...
Aktualizacja: 09.04.2018 Utworzono: 26.03.2018
ZPM.271.16.2017
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 329 846,53 zł z przeznaczeniem na zapłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2017 roku
więcej...
Aktualizacja: 19.12.2017 Utworzono: 28.11.2017
ZPM.271.13.2017
Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych Gminy Mielec w okresie         od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.
więcej...
Aktualizacja: 19.12.2017 Utworzono: 16.11.2017
ZPM.271.15.2017
Modernizacji budynku komunalnego w miejscowości Goleszów
więcej...
Aktualizacja: 24.10.2017 Utworzono: 12.10.2017
ZPM.271.14.2017
Przebudowa drogi gminnej dz. nr. ewid.679,932/17 w miejscowości Trześń i dz.nr. ewid.342 w miejscowości Wola Chorzelowska.
więcej...
Aktualizacja: 24.10.2017 Utworzono: 09.10.2017
ZPM.271.12.2017
Termomodernizacja i remont budynku Domu Strażaka w Trześni w ramach zadania inwestycyjnego modernizacja budynku komunalnego  w Trześni.
więcej...
Aktualizacja: 10.08.2017 Utworzono: 28.07.2017
ZPM.271.8.2017
Modernizacja budynku komunalmego w miejscowości Podleszany
więcej...
Aktualizacja: 24.07.2017 Utworzono: 05.07.2017
ZPM.271.10.2017
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Mielec dowożonych do szkół i placówek oświatowych w 2017/2018 rok wraz z odwozem - powtórzony.
więcej...
Aktualizacja: 24.07.2017 Utworzono: 10.07.2017
ZPM.271.11.2017
Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół podstawowych  i gimnazjów na terenie Gminy Mielec w roku szkolnym 2017/2018
więcej...
Aktualizacja: 01.08.2017 Utworzono: 14.07.2017
ZPM.271.9.2017
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Mielec dowożonych do szkół i placówek oświatowych w 2017/2018 wraz z odwozem
więcej...
Aktualizacja: 30.06.2017 Utworzono: 30.06.2017
ZPM.271.7.2017
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Mielec tj: 1.Przebudowa drogi gminnej w m. Goleszów przez wieś dz. ewid. nr 487 (etap II) 2.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrząstów (k. szkoły) na długości 350m 3.Przebudowa drogi gminnej w m. Chorzelów (Smyków) 4.Przebudowa drogi gminnej nr 103 412 Boża Wola przez wieś 5.Modernizacja drogi gminnej nr 103404 Chorzelów p. wieś 6.Przebudowa drogi gminne w m. Wola Mielecka /Stolarnia/ 7.Remont wjazdu do budynku
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2017 Utworzono: 19.06.2017
ZPM.271.6.2017
Budowa kanalizacji sanitarnej w Podleszanach
więcej...
Aktualizacja: 10.07.2017 Utworzono: 10.07.2017
ZPM.271.4.2017
Renowacja i naprawa elementów wyposażenia pomostu kładki nad rzeką Wisłoka w miejscowości Mielec - Podleszany
więcej...
Aktualizacja: 25.04.2017 Utworzono: 25.04.2017
ZPM.271.3.2017
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zlotniki (Traugutta)budowa chodnika wraz z oświetleniem.
więcej...
Aktualizacja: 24.04.2017 Utworzono: 10.04.2017
ZPM.271.2.2017
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków i zasilaniem energetycznym oraz remont pompowni P3 realizowanych w ramach zadania budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mielecka Etap II
więcej...
Aktualizacja: 23.05.2017 Utworzono: 31.03.2017
ZPM.271.1.2017
Remont cząstkowy placów i dróg gminnych kruszywem w 2017 roku na terenie Gminy Mielec
więcej...
Aktualizacja: 04.05.2017 Utworzono: 20.03.2017
ZPM.271.15.2016
Budowa kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Rzędzianowice Etap II cz.5
więcej...
Aktualizacja: 24.11.2016 Utworzono: 20.10.2016
ZPM.271.16.2016
Przebudowa drogi gminnej nr 103 434 Rzędzianowice OSP dz. nr ewid. 1132, 1133 w km 0+008 - 0+178 oraz 0+185 - 0+700 w m. Rzędzianowice
więcej...
Aktualizacja: 07.11.2016 Utworzono: 07.11.2016
ZPM.271.14.2016
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Chorzelowska - Mielec
więcej...
Aktualizacja: 07.11.2016 Utworzono: 23.09.2016
ZPM.271.10.2016
Przebudowa drogi oraz budowa chodnika wraz z odwodnieniem km 0+000,00 do 0+464,20 w miejscowości Trześń na działkach ew. 86,916,704/2,787,786,785,784/1,784/2,799 gm. Mielec w ramach zadania inwestycyjnego budowa drogi wraz z parkingiem i odwodnieniem w m. Trześń I etap
więcej...
Aktualizacja: 07.11.2016 Utworzono: 25.07.2016
ZPM.271.13.2016
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Boża Wola dz. ewid. 198/2 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podleszany dz. ewid. 1423.
więcej...
Aktualizacja: 18.08.2016 Utworzono: 28.07.2016
ZPM.271.12.2016
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Mielec : 1.       „Przebudowa drogi gminnej granicznej dz. ewid. 1045 w m. Książnice  i 1898 Podleszany (Tarnowiec) 450m”   2.       „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Książnice (działka ewid. 1033) i Podleszany (działka ewid. 1896) w km 0+000   – 0+410, długości 410 &
więcej...
Aktualizacja: 24.08.2016 Utworzono: 28.07.2016
ZPM.271.11.2016
Renowacja i naprawa elementów wyposażenia pomostu kładki nad rzeka Wisłoka w miejscowości Mielec - Podleszany - przetarg powtórzony
więcej...
Aktualizacja: 26.07.2016 Utworzono: 26.07.2016
ZPM.271.6.2016
Renowacja i naprawa elementów wyposazenia pomostu kładki nad rzeką Wisłoka w miejscowosci Mielec - Podleszany
więcej...
Aktualizacja: 07.07.2016 Utworzono: 07.07.2016
ZPM-271.9.2016
Dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzelowie
więcej...
Aktualizacja: 30.06.2016 Utworzono: 30.06.2016
ZPM.271.7.2016
  Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Mielec dowożonych do szkół i placówek oświatowych w 2016/2017 rok wraz z odwozem  
więcej...
Aktualizacja: 05.07.2016 Utworzono: 23.06.2016
ZPM.271.8.2016
Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Mielec w roku szkolnym 2016/2017
więcej...
Aktualizacja: 05.07.2016 Utworzono: 28.06.2016
ZPM.271.3.2016
Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z zapleczem przedszkolnym w Rzędzianowicach
więcej...
Aktualizacja: 30.06.2016 Utworzono: 18.05.2016
ZPM.271.5.2016
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Mielec. 1. Przebudowa drogi gminnej Nr 103423 Podleszany - Rydzów dz. nr ewid. 1100 w km 1+820 - 2+620 w miejscowości Rydzów (zadanie realizowane z dofinansowania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - PROMESA z dnia 06 kwietnia 2016 roku) 2. Przebudowa drogi w m. Wola Mielecka dz. ewid. 1430 3. Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Mielecka dz. ewid. 661/10 4.
więcej...
Aktualizacja: 20.05.2016 Utworzono: 18.05.2016
ZPM.271.4.2016
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola mielecka Etap II oraz rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Wola Mielecka
więcej...
Aktualizacja: 16.05.2016 Utworzono: 16.05.2016
ZPM.271.2.2016
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Chorzelowie
więcej...
Aktualizacja: 05.04.2016 Utworzono: 14.03.2016
ZPM.271.1.2016
Remont cząstkowy placów i dróg gminnych na terenie Gminy Mielec w 2016 roku
więcej...
Aktualizacja: 11.03.2016 Utworzono: 11.03.2016
ZPM.271.9.2015
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mielec
więcej...
Aktualizacja: 17.11.2015 Utworzono: 28.10.2015
ZPM.271.12.2015
Przebudowa kolektora deszczowego w miejscowości Chorzelów
więcej...
Aktualizacja: 02.11.2015 Utworzono: 22.10.2015
ZPM.271.11.2015
Remont drogi gminnej nr 103 404 Chorzelów przez wieś dz.ewid.251 i 103 na odcinku dł. 720 m
więcej...
Aktualizacja: 14.10.2015 Utworzono: 05.10.2015
ZPM.271.8.2015
Remont i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Rzędzianowice dz.o nr ewidencyjnym 1583, 1592, 1432 w km 1+180-2+0000 dł 820 mb – FOGR
więcej...
Aktualizacja: 06.10.2015 Utworzono: 28.09.2015
ZPM.271.10.2015
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Mielecka dz.ewid.1407  w miejscowości Wola Mielecka w km 0+000-0+180 (KOMOS) Przebudowa drogi gminnej nr 103 405 Trześń – Wola Chorzelowska – Szydłowiec w km 1+320
więcej...
Aktualizacja: 08.10.2015 Utworzono: 28.09.2015
ZPM.271.7.2015
Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Mielec w roku szkolnym 2015/2016
więcej...
Aktualizacja: 09.07.2015 Utworzono: 24.06.2015
ZPM.271.6.2015
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Mielec dowożonych do szkół i placówek oświatowych w 2015/2016 wraz z odwozem
więcej...
Aktualizacja: 09.07.2015 Utworzono: 24.06.2015
ZPM.271.5.2015
Przebudowa części budynku usługowo - dydaktycznego i jej zmiana sposobu użytkowania na przedszkole w miejscowości Rzędzianowice
więcej...
Aktualizacja: 08.06.2015 Utworzono: 26.05.2015
ZPM.271.4.2015
Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej w miejscowości Rzędzianowice
więcej...
Aktualizacja: 08.06.2015 Utworzono: 26.05.2015
ZPM.271.2.2015
Remont cząstkowy placów i dróg gminnych kruszywem w 2015 roku na terenie Gminy Mielec
więcej...
Aktualizacja: 20.04.2015 Utworzono: 02.04.2015
ZPM.271.1.2015
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mielecka Etap II-Kolektor -K, L, LM, W, Pompownie P6, P7, Pw.
więcej...
Aktualizacja: 13.04.2015 Utworzono: 20.03.2015
ZPM.271.19.2014
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie  3 686 288,23 ZŁ( słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt sześć tys
więcej...
Aktualizacja: 16.12.2014 Utworzono: 16.12.2014
ZPM.271.20.2014
Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Mielec
więcej...
Aktualizacja: 24.11.2014 Utworzono: 24.11.2014
ZPM.271.18.2014
Budowa parkingu wraz z odwodnieniem w miejscowości Wola Mielecka
więcej...
Aktualizacja: 23.10.2014 Utworzono: 23.10.2014
PUE.271.10.2014
Zakup i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących Projektu nr POPW.01.04.04-00-035/11, „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej”
więcej...
Aktualizacja: 28.10.2014 Utworzono: 28.10.2014
PUE.271.9.2014
Kompleksowa organizacja konferencji na rzecz Gminy Mielec i Tuszów Narodowy w ramach Projektu POPW.01.04.04-00-035/11,Inwestycje i turystyka- szansą na dynamiczny  rozwój gmin z województw Polski Wschodn
więcej...
Aktualizacja: 16.10.2014 Utworzono: 16.10.2014
ZPM.271.17.2014
Remont drogi gminnej nr 103405 dz. ewid. 249/2, 248 w miejscowości Szydłowiec w km 4+370 – 7+270
więcej...
Aktualizacja: 06.10.2014 Utworzono: 06.10.2014
PUE.271.5.2014
"Kompleksowa organizacja festiwalu na rzecz Gminy Chełm w ramach Projektu nr POPW.01.04.04-00-035/11, "Inwestycje i turystyka - szansa na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej", współfinansowanego...
więcej...
Aktualizacja: 23.09.2014 Utworzono: 23.09.2014
PUE.271.8.2014
„Kompleksowa organizacja festiwalu na rzecz Gminy Chełm w ramach Projektu nr POPW.01.04.04-00-035/11, „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej” ...
więcej...
Aktualizacja: 23.09.2014 Utworzono: 23.09.2014
ZPM.271.16.2014
DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY MIELEC DOWOŻONYCH DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W  2014/2015 WRAZ Z ODWOZEM ”- przetarg powtórzony
więcej...
Aktualizacja: 23.09.2014 Utworzono: 23.09.2014
ZPM.271.12.2014
DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY MIELEC DOWOŻONYCH DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W 2014/2015 WRAZ Z ODWOZEM.
więcej...
Aktualizacja: 22.08.2014 Utworzono: 22.08.2014
ZPM.271.14.2014
Budowa placu rekreacyjno rehabilitacyjnego w miejscowości Chrząstów oraz parku wiejskiego rekreacyjno rehabilitacyjnego w miejscowości Go
więcej...
Aktualizacja: 28.07.2014 Utworzono: 28.07.2014
PUE.271.7.2014
"Zakup i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących Projektu nr POPW.01.04.04-00-035/11, "Inwestycje i turystyka - szansa na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej" cz IV ...
więcej...
Aktualizacja: 17.07.2014 Utworzono: 17.07.2014
ZPM.271.13.2014
Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Mielec w roku szkolnym 2014-2015
więcej...
Aktualizacja: 25.07.2014 Utworzono: 25.07.2014
PUE.271.6.2014
"Organizacja dwóch konferencji na rzecz Gminy Tuszów Narodowy w ramach Projektu nr POPW.01.04.04-00-035/11, "Inwestycje i turystyka - szansa na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej"..
więcej...
Aktualizacja: 10.07.2014 Utworzono: 10.07.2014
PUE.271.4.2014
„Kompleksowa organizacja festiwali na rzecz Gminy Grajewo i Chełm w ramach Projektu nr POPW.01.04.04-00-035/11, „Inwestycje i turystyka - szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej" ...
więcej...
Aktualizacja: 17.06.2014 Utworzono: 17.06.2014
ZPM..271.2.2014
Budowa placów rekreacyjno - rehabilitacyjnych w miejscowości Trześń, Chorzelów, Książnice, Rzędzianowice
więcej...
Aktualizacja: 02.06.2014 Utworzono: 02.06.2014
PUE.271.3.2014
„Kompleksowa organizacja konferencji na rzecz Gminy Mielec i Tuszów Narodowy w ramach Projektu nr OPW.01.04.04-00-035/11, „Inwestycje i turystyka - szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej"
więcej...
Aktualizacja: 08.05.2014 Utworzono: 08.05.2014
PUE.271.1.2014
„Opracowanie strategii rozwoju gmin: Mielec, Baligród i Tuszów Narodowy - Partnerów Projektu nr POPW.01.04.04-00-035/11 „Inwestycje i turystyka - szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski ...
więcej...
Aktualizacja: 26.03.2014 Utworzono: 26.03.2014
ZPM..271.1.2014
Dostawa i montaż regałów jezdnych i stacjonarnych do archiwum nowej siedziby Urzędu Gminy Mielec przy ul. Głowackiego 5”
więcej...
Aktualizacja: 19.03.2014 Utworzono: 19.03.2014

archiwum... Początek strony