Wyniki przetargów

ZPM.271.3.2018
Nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Woli Mieleckiej w ramach zadania modernizacja budynku OSP Wola Mielecka
więcej...
Aktualizacja: 29.03.2019 Utworzono: 07.05.2018
ZPM.271.2.2018
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Mielec tj: 1.Przebudowa drogi gminnej w m. Chorzelów (Smyków II) dł. 1000m, 2.Przebudowa drogi gminnej nr. 103 411 Goleszów przez wieś w miejscowości Goleszów dł. ok 745m, 3. Przebudowa drogi gminnej nr 103 406R w m. Wola Chorzelowska w km 0+380-1+200 dł. ok 820m wraz z remontem nawierzchni na odcinku około 200m w okolicy Rado, 4. Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. 1066 w Woli Mieleckiej dł. ok 360m, 5. Przebudowa drogi gminne
więcej...
Aktualizacja: 29.03.2019 Utworzono: 05.04.2018
ZPM.271.1.2018
Remont cząstkowy placów i dróg gminnych kruszywem w 2018 roku na terenie Gminy Mielec
więcej...
Aktualizacja: 29.03.2019 Utworzono: 26.03.2018
ZPM.271.13.2017
Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych Gminy Mielec w okresie         od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.
więcej...
Aktualizacja: 29.03.2019 Utworzono: 16.11.2017
ZPM.271.16.2017
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 329 846,53 zł z przeznaczeniem na zapłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2017 roku
więcej...
Aktualizacja: 29.03.2019 Utworzono: 28.11.2017
ZPM.271.15.2017
Modernizacji budynku komunalnego w miejscowości Goleszów
więcej...
Aktualizacja: 29.03.2019 Utworzono: 12.10.2017
ZPM.271.14.2017
Przebudowa drogi gminnej dz. nr. ewid.679,932/17 w miejscowości Trześń i dz.nr. ewid.342 w miejscowości Wola Chorzelowska.
więcej...
Aktualizacja: 29.03.2019 Utworzono: 09.10.2017
ZPM.271.12.2017
Termomodernizacja i remont budynku Domu Strażaka w Trześni w ramach zadania inwestycyjnego modernizacja budynku komunalnego  w Trześni.
więcej...
Aktualizacja: 29.03.2019 Utworzono: 28.07.2017
ZPM.271.11.2017
Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół podstawowych  i gimnazjów na terenie Gminy Mielec w roku szkolnym 2017/2018
więcej...
Aktualizacja: 29.03.2019 Utworzono: 14.07.2017
ZPM.271.8.2017
Modernizacja budynku komunalmego w miejscowości Podleszany
więcej...
Aktualizacja: 29.03.2019 Utworzono: 05.07.2017
ZPM.271.10.2017
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Mielec dowożonych do szkół i placówek oświatowych w 2017/2018 rok wraz z odwozem - powtórzony.
więcej...
Aktualizacja: 29.03.2019 Utworzono: 10.07.2017
ZPM.271.7.2017
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Mielec tj: 1.Przebudowa drogi gminnej w m. Goleszów przez wieś dz. ewid. nr 487 (etap II) 2.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrząstów (k. szkoły) na długości 350m 3.Przebudowa drogi gminnej w m. Chorzelów (Smyków) 4.Przebudowa drogi gminnej nr 103 412 Boża Wola przez wieś 5.Modernizacja drogi gminnej nr 103404 Chorzelów p. wieś 6.Przebudowa drogi gminne w m. Wola Mielecka /Stolarnia/ 7.Remont wjazdu do budynku
więcej...
Aktualizacja: 29.03.2019 Utworzono: 19.06.2017
ZPM.271.6.2017
Budowa kanalizacji sanitarnej w Podleszanach
więcej...
Aktualizacja: 29.03.2019 Utworzono: 10.07.2017
ZPM.271.9.2017
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Mielec dowożonych do szkół i placówek oświatowych w 2017/2018 wraz z odwozem
więcej...
Aktualizacja: 29.03.2019 Utworzono: 30.06.2017
ZPM.271.2.2017
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków i zasilaniem energetycznym oraz remont pompowni P3 realizowanych w ramach zadania budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mielecka Etap II
więcej...
Aktualizacja: 29.03.2019 Utworzono: 31.03.2017
 1 2 3 4 5 
aktualne... Początek strony