Wyniki przetargów

ZPM.271.7.2019

Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Książnice
więcej...
Aktualizacja: 26.06.2019 Utworzono: 03.06.2019

ZPM.271.15.2014

Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Rzędzianowice (działki ewid. nr 1233,  1461, 1460,
więcej...
Aktualizacja: 29.03.2019 Utworzono: 06.10.2014

ZPM.271.10.2014

Modernizacja szkoły w Chorzelowie pod potrzeby przedszkola – Etap I
więcej...
Aktualizacja: 29.03.2019 Utworzono: 09.06.2014

ZPM.271.8.2014

Przebudowa drogi gminnej 103431 dz. ewid. 637,665/1,665/2 w miejscowości Podleszany w km 0+670-1+260
więcej...
Aktualizacja: 29.03.2019 Utworzono: 13.05.2014

ZPM.271.6.2014

Dostawa i wyposażenie sali gimnastycznej w miejscowości Chorzelów
więcej...
Aktualizacja: 29.03.2019 Utworzono: 23.04.2014

PUE.271.9.2014

Kompleksowa organizacja konferencji na rzecz Gminy Mielec i Tuszów Narodowy w ramach Projektu POPW.01.04.04-00-035/11,Inwestycje i turystyka- szansą na dynamiczny  rozwój gmin z województw Polski Wschodn
więcej...
Aktualizacja: 29.03.2019 Utworzono: 16.10.2014

ZPM.271.9.2014

1.Przebudowa drogi gminnej na działce ewid.1445 w miejscowości Wola Mielecka. 2.Przebudowa drogi gminnej na działce ewid. 653 w miejscowości Chorzelów
więcej...
Aktualizacja: 29.03.2019 Utworzono: 30.05.2014

ZPM.271.11.2014

Utwardzenie terenu, remont istniejących placów i dróg wewnętrznych, remont ogrodzenia, budowa przyłączy kanalizacji deszczowej w ramach budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szk&
więcej...
Aktualizacja: 29.03.2019 Utworzono: 17.06.2014

ZPM.271.7.2014

Dostawa i montaż trybun, ławek - wyposażenie sali gimnastycznej w miejscowości Chorzelów
więcej...
Aktualizacja: 29.03.2019 Utworzono: 30.04.2014

ZPM.271.5.2014

Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w technologii powierzchniowego utrwalania emulsją przy użyciu remonte
więcej...
Aktualizacja: 29.03.2019 Utworzono: 23.04.2014

ZPM..271.3.2014

Remont cząstkowy placów i dróg gminnych kruszywem  w 2014 roku na terenie Gminy Mielec 
więcej...
Aktualizacja: 29.03.2019 Utworzono: 01.04.2014

ZPM.271.4.2014

Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w technologii powierzchniowego utrwalania emulsją przy uzyciu remontera w 2014 roku
więcej...
Aktualizacja: 29.03.2019 Utworzono: 20.03.2014

aktualne... Początek strony