Uchwały

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: VII/48/2015, Z dnia: 29.04.2015, Zmieniana:  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec
Załączniki:
VII_48_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 26.05.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 26.05.2015 13:24 , wersja 1
Numer: VII/49/2015, Z dnia: 29.04.2015, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
Załączniki:
VII_49_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 26.05.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 26.05.2015 13:30 , wersja 1
Numer: VII/50/2015, Z dnia: 29.04.2015, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
Załączniki:
VII_50_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 26.05.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 26.05.2015 14:05 , wersja 1
Numer: VII/51/2015, Z dnia: 29.04.2015, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w roku 2015r.
Załączniki:
VII_51_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 26.05.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 26.05.2015 14:06 , wersja 1
Numer: VII/45/2015, Z dnia: 29.04.2015, Zmieniana:  
w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Mielec własności nieruchomości (drogi) położonej w Chorzelowie stanowiącej własność Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie w użytkowaniu wieczystym Gminy Mielec.
Załączniki:
VII_45_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 26.05.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 26.05.2015 14:08 , wersja 2
Numer: VI/38/2015, Z dnia: 18.03.2015, Zmieniana:  
w sprawie wystąpienia Gminy Mielec z Lokalnej Grupy Działania o nazwie „Stowarzyszenie Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika-Nauka-Tradycja PROWENT Lokalna Grupa Działania w Mielcu”.
Załączniki:
VI_38_2015.pdf
Informacja wytworzona przez tanisława Wrażeń dnia 22.05.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.05.2015 10:43 , wersja 1
Numer: VI/39/2015, Z dnia: 18.03.2015, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia Gminy Mielec jako członka zwyczajnego Lokalnej Grupy Działania LASOVIA.
Załączniki:
VI_39_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.05.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.05.2015 10:45 , wersja 1
Numer: VI/40/2015, Z dnia: 18.03.2015, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wspólne utworzenie z Gminą Miejską Mielec Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Załączniki:
VI_40_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.05.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.05.2015 10:46 , wersja 1
Numer: VI/41/2015, Z dnia: 18.03.2015, Zmieniana:  
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
Załączniki:
VI_41_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.05.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 22.05.2015 10:50 , wersja 1
Numer: VI/43/2015, Z dnia: 18.03.2015, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
Załączniki:
VI_43_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 26.05.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 26.05.2015 10:41 , wersja 1
Numer: VI/42/2015, Z dnia: 18.03.2015, Zmieniana:  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec
Załączniki:
VI_42_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 26.05.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 26.05.2015 10:47 , wersja 2
Numer: V/30/2015, Z dnia: 18.02.2015, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XLVI/360/2014 Rady Gminy Mielec z dnia 30 października 2014 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.
Załączniki:
V_30_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 25.02.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 25.02.2015 10:26 , wersja 1
Numer: V/31/2015, Z dnia: 18.02.2015, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 r.
Załączniki:
V_31_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 25.02.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 25.02.2015 10:29 , wersja 1
Numer: V/32/2015, Z dnia: 18.02.2015, Zmieniana:  
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miejskiej Mielec wykonania zadania własnego w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, przez Gminę Mielec.
Załączniki:
V_32_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 25.02.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 25.02.2015 11:55 , wersja 1
Numer: V/33/2015, Z dnia: 18.02.2015, Zmieniana:  
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miejskiej Mielec zadania własnego gminy w zakresie utworzenia , prowadzenia i utrzymywania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przez Gminę Mielec.
Załączniki:
V_33_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 25.02.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 25.02.2015 11:55 , wersja 1
 lewy  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  z 31  prawy
Początek strony