Uchwały

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: IV/17/2014, Z dnia: 30.12.2014

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Wola Mielecka"
Załączniki:
IV_17_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 23.02.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 23.02.2015 , wersja 2

Numer: IV/21/2014, Z dnia: 30.12.2014

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XLIV/351/2014 Rady Gminy Mielec z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Załączniki:
IV_21_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 23.02.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 23.02.2015 , wersja 1

Numer: III/11/2014, Z dnia: 11.12.2014

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
Załączniki:
iii_11_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 09.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 09.01.2015 , wersja 1

Numer: III/7/2014, Z dnia: 11.12.2014

, Zmieniana:  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015
Załączniki:
iii_7_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 09.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 09.01.2015 , wersja 1

Numer: III/15/2014, Z dnia: 11.12.2014

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XLII/236/2010 Rady Gminy Mielec z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Załączniki:
iii_15_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 09.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 09.01.2015 , wersja 1

Numer: III/14/2014, Z dnia: 11.12.2014

, Zmieniana:  
w sprawie powołania doraźnej Komisji Budżetu i Finansów.
Załączniki:
iii_14_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 09.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 09.01.2015 , wersja 1

Numer: III/8/2014, Z dnia: 11.12.2014

, Zmieniana:  
w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Mielec na rok 2015
Załączniki:
iii_8_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 09.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 09.01.2015 , wersja 1

Numer: III/10/2014, Z dnia: 11.12.2014

, Zmieniana:  
w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego, podatku leśnego i od nieruchomości
Załączniki:
iii_10_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 09.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 09.01.2015 , wersja 1

Numer: III/13/2014, Z dnia: 11.12.2014

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadań publicznych w roku 2014.
Załączniki:
iii_13_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 09.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 09.01.2015 , wersja 1

Numer: III/16/2014, Z dnia: 11.12.2014

, Zmieniana:  
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Mielec
Załączniki:
iii_16_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 09.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 09.01.2015 , wersja 1

Numer: III/12/2014, Z dnia: 11.12.2014

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały własnej NR XLII/344/2014 Rady Gminy Mielec z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w roku 2014
Załączniki:
iii_12_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 09.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 09.01.2015 , wersja 1

Numer: III/5/2014, Z dnia: 11.12.2014

, Zmieniana:  
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętego jako podstawa obliczania podatku rolnego na
obszarze Gminy Mielec
Załączniki:
iii_5_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 09.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 09.01.2015 , wersja 1

Numer: III/6/2014, Z dnia: 11.12.2014

, Zmieniana:  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015
Załączniki:
iii_6_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 09.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 09.01.2015 , wersja 1

Numer: III/9/2014, Z dnia: 11.12.2014

, Zmieniana:  
w sprawie zwolnień z podatku rolnego od nieruchomości i środków transportowych na rok 2015
Załączniki:
iii_9_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 09.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 09.01.2015 , wersja 1

Numer: I/3/2014, Z dnia: 01.12.2014

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru PRZEWODNICZĄCYCH KOMISJI RADY GMINY MIELEC.
Załączniki:
i_3_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 08.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 08.01.2015 , wersja 1
 lewy  22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Początek strony