Uchwały

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: IX/60/2015, Z dnia: 08.07.2015, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielec
Załączniki:
IX_60_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 02.09.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 02.09.2015 10:50 , wersja 2
Numer: X/64/2015, Z dnia: 26.08.2015, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/33/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Mielec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Załączniki:
X_64_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 02.09.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 02.09.2015 10:53 , wersja 1
Numer: X/65/2015, Z dnia: 26.08.2015, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mielec”
Załączniki:
X_65_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 02.09.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 02.09.2015 10:55 , wersja 1
Numer: X/66/2015, Z dnia: 26.08.2015, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.
Załączniki:
X_66_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 02.09.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 02.09.2015 10:57 , wersja 1
Numer: XI/67/2015, Z dnia: 29.10.2015, Zmieniana:  
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Mielcu na kadencję w latach 2016-2019
Załączniki:
XI_67_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.11.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 12.11.2015 09:25 , wersja 1
Numer: XI/68/2015, Z dnia: 29.10.2015, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec.
Załączniki:
XI_68_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.11.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 12.11.2015 09:27 , wersja 1
Numer: XI/69/2015, Z dnia: 29.10.2015, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzania VI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec
Załączniki:
XI_69_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.11.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 12.11.2015 09:30 , wersja 2
Numer: XI/70/2015, Z dnia: 29.10.2015, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Cmentarz Parafialny w Trześni”
Załączniki:
XI_70_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.11.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 12.11.2015 09:31 , wersja 1
Numer: XI/71/2015, Z dnia: 29.10.2015, Zmieniana:  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec
Załączniki:
XI_71_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.11.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 12.11.2015 09:35 , wersja 1
Numer: XI/72/2015, Z dnia: 29.10.2015, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Uchwały własnej Nr VI/41/2015 Rady Gminy Mielec z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
Załączniki:
XI_72_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.11.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 12.11.2015 09:40 , wersja 1
Numer: XI/73/2015, Z dnia: 29.10.2015, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
Załączniki:
XI_73_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.11.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 12.11.2015 09:42 , wersja 1
Numer: XI/74/2015, Z dnia: 29.10.2015, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
Załączniki:
XI_74_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.11.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 12.11.2015 09:44 , wersja 1
Numer: XII/75/2015, Z dnia: 18.01.2016, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.
Załączniki:
XII_75_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.01.2016.
Opublikowana przez Marcin Sasor dnia 18.01.2016 10:34 , wersja 1
Numer: XII/76/2015, Z dnia: 18.01.2016, Zmieniana:  
w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Mielec dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych przedszkoli
Załączniki:
XII_76_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.01.2016.
Opublikowana przez Marcin Sasor dnia 18.01.2016 10:36 , wersja 1
Numer: XII/77/2015, Z dnia: 18.01.2016, Zmieniana:  
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętego jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mielec.
Załączniki:
XII_77_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.01.2016.
Opublikowana przez Marcin Sasor dnia 18.01.2016 10:38 , wersja 1
 lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  z 31  prawy
Początek strony