Uchwały

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XV/103/2016, Z dnia: 18.03.2016

, Zmieniana:  
w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
Załączniki:
XV_103_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: XVI/114/2016, Z dnia: 27.04.2016

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
Załączniki:
XVI_114_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisław Wrażeń dnia 27.04.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 27.04.2016 , wersja 1

Numer: XVI/111/2016, Z dnia: 27.04.2016

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2022 dla Gminy Mielec.
Załączniki:
XVI_111_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 27.04.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 27.04.2016 , wersja 1

Numer: XVI/113/2016, Z dnia: 27.04.2016

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Załączniki:
XVI_113_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 27.04.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 27.04.2016 , wersja 1

Numer: XVI/110/2016, Z dnia: 27.04.2016

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 w Gminie Mielec.
Załączniki:
XVI_110_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 27.04.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 27.04.2016 , wersja 1

Numer: XVI/112/2016, Z dnia: 27.04.2016

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Załączniki:
XVI_112_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 27.04.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 27.04.2016 , wersja 1

Numer: XVI/109/2016, Z dnia: 27.04.2016

, Zmieniana:  
w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mielcu.
Załączniki:
XVI_109_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 27.04.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 27.04.2016 , wersja 1

Numer: XVI/115/2016, Z dnia: 27.04.2016

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminą Radomyśl Wielki na realizację zadania dotyczącego wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Pniu.
Załączniki:
XVI_115_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 27.04.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 27.04.2016 , wersja 1

Numer: XVII/117/2016, Z dnia: 02.06.2016

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
Załączniki:
XVII_117_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 24.08.2016.
Opublikowana przez Marcin Sasor dnia 29.08.2016 , wersja 1

Numer: XVII/123/2016, Z dnia: 02.06.2016

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.
Załączniki:
XVII_123_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 24.08.2016.
Opublikowana przez Marcin Sasor dnia 29.08.2016 , wersja 1

Numer: XVII/124/2016, Z dnia: 02.06.2016

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.
Załączniki:
XVII_124_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 24.08.2016.
Opublikowana przez Marcin Sasor dnia 29.08.2016 , wersja 1

Numer: XVII/119/2016, Z dnia: 02.06.2016

, Zmieniana:  
w sprawie określenia zasad postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Mielec na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Załączniki:
XVII_119_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 29.08.2016.
Opublikowana przez Marcin Sasor dnia 29.08.2016 , wersja 1

Numer: XVII/121/2016, Z dnia: 02.06.2016

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2016 Nr XIV/99/2015 Rady Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2015 r.
Załączniki:
XVII_121_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 24.08.2016.
Opublikowana przez Marcin Sasor dnia 29.08.2016 , wersja 1

Numer: XVII/120/2016, Z dnia: 02.06.2016

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Książnicach.
Załączniki:
XVII_120_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 24.08.2016.
Opublikowana przez Marcin Sasor dnia 29.08.2016 , wersja 1

Numer: XVII/116/2016, Z dnia: 02.06.2016

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.
Załączniki:
XVII_116_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 24.08.2016.
Opublikowana przez Marcin Sasor dnia 29.08.2016 , wersja 1
 lewy  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  z 31  prawy
Początek strony