Uchwały

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XVIII/125/2016, Z dnia: 30.06.2016

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia VII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielec.
Załączniki:
XVIII_125_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia .
Opublikowana przez Marcin Sasor dnia 29.08.2016 , wersja 1
Początek strony