Posiedzenia komisji

Informacja o posiedzeniu komisji
W dniu 25 listopada 2019 r. w budynku UG Mielec ul. Głowackiego 5 (sala posiedzeń) o godz. 11.30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego.
więcej...
Aktualizacja: 20.11.2019 Utworzono: 20.11.2019

archiwum... Początek strony