Informacja o posiedzeniu komisji (wygasły...)

W dniu 30 grudnia 2019 r. w budynku UG Mielec ul. Głowackiego 5 (sala posiedzeń) o godz. 13.30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego.

Przedmiotem obrad będzie omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy Mielec zwołaną na dzień 30 grudnia 2019 r.


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 23.12.2019
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 23.12.2019. Wygasa 31.12.2019. Odsłon 574
Początek strony