Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6220.1.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 28.03.2019 r. w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja dwóch zbiorników retencyjnych w oddziale 57 Leśnictwa Goleszów wraz z infrastrukturą przystosowującą obiekty do ujęcia wody dla celów przeciwpożarowych” położonych w miejscowości Podleszany na dz. nr ew. 1920/7.
więcej...
Aktualizacja: 29.04.2019 Utworzono: 28.03.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.10.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 27.03.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 519/19, 519/9, 519/8, 519/28, 519/27 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 29.04.2019 Utworzono: 27.03.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6220.1.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 27.03.2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: "Modernizacja dwóch zbiorników retencyjnych w oddziale 57 Leśnictwa Goleszów wraz z infrastrukturą przystosowującą obiekt do ujęcia wody dla celów przeciwpożarowych, położonych w miejscowości Podleszany na dz. nr ew. 1920/7”.
więcej...
Aktualizacja: 29.04.2019 Utworzono: 27.03.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6220.1.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 26.03.2019 r. w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla inwestycji pn: "Modernizacja dwóch zbiorników retencyjnych w oddziale 57 Leśnictwa Goleszów wraz z infrastrukturą przystosowującą obiekt do ujęcia wody dla celów przeciwpożarowych, położonych w miejscowości Podleszany na dz. nr ew. 1920/7”.
więcej...
Aktualizacja: 29.04.2019 Utworzono: 26.03.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6730.19.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 25.03.2019 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania poddasza budynku mieszkalnego jednorodzinnego z poddasza nieużytkowego na poddasze użytkowe - kondygnację mieszkalną na działce nr ewid. 1239/16 położonej w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 29.04.2019 Utworzono: 25.03.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.1.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 25.03.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 26, 839, 67/3, 67/2, 67/1 położonych w miejscowości Trześń, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 29.04.2019 Utworzono: 25.03.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.3.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 18.03.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr ewid.gr. 1044/1, 1044/2, 1046 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 29.04.2019 Utworzono: 18.03.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6730.91.2012 Wójta Gminy Mielec z dnia 19.03.2019 r. w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zjazdu z drogi powiatowej i bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe na terenie obejmującym część działek o nr ewidencyjnych 106/14 i 90 w miejscowości Złotniki.
więcej...
Aktualizacja: 29.04.2019 Utworzono: 19.03.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6730.88.2012 Wójta Gminy Mielec z dnia 19.03.2019 r. w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zjazdu z drogi powiatowej - na terenie obejmującym część działek o nr ewidencyjnych 106/14 i 90 w miejscowości Złotniki.
więcej...
Aktualizacja: 29.04.2019 Utworzono: 19.03.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6220.1.2015 Wójta Gminy Mielec z dnia 15.03.2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie istniejącego progu betonowego w km 21 + 605 rzeki Wisłoki wraz z montażem 3 szt. przęseł z powłok piętrzących wodę oraz wybudowanie odkrytego kanału dopływowego i odpływowego dla wody z małej elektrowni wodnej „Mielec”
więcej...
Aktualizacja: 29.04.2019 Utworzono: 15.03.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.7.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 18.03.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 360/4, 360/2 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 29.04.2019 Utworzono: 18.03.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.9.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 14.03.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinków sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej” na działkach nr ewid.gr. 12/10, 1800/7, 1800/13, 1800/14, 1800/15, 1800/18, 1800/19 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 29.04.2019 Utworzono: 14.03.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.9.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 14.03.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 1462/2, 1462/11, 1462/12, 1462/7 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 29.04.2019 Utworzono: 14.03.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.4.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 11.03.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 1058/9, 1058/10, 1058/11, 1058/12, 1058/14 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 29.04.2019 Utworzono: 11.03.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.2.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 6.03.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 26, 839, 67/3, 67/2, 67/1 położonych w miejscowości Trześń, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 29.04.2019 Utworzono: 06.03.2019
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 56  prawy
aktualne... Początek strony