Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.25.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 22.07.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr ewid. gr. 292/8, 292/7, 292/6, 292/5, 293/7, 293/5 położonych w miejscowości Wola Chorzelowska, gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 25.07.2019 Utworzono: 25.07.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.18.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 22.07.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 533/7, 533/2 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec
więcej...
Aktualizacja: 22.07.2019 Utworzono: 22.07.2019
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Obwieszczenie nr RZ.ZUZ.2.421.175.2019.HK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie wydania decyzji udzielającej Gminie Mielec, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec, pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Wisłoki nowych obiektów budowlanych – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Książnice, gmina Mielec oraz na gromadzenie ścieków komunalnych na obszarze szcz
więcej...
Aktualizacja: 22.07.2019 Utworzono: 19.07.2019
Obwieszczenie Starosty Powiatu Mieleckiego
Zawiadomienie – obwieszczenie nr OŚ.631.37.2019.MT Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 17.07.2019 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 453 szt. drzew i 2401 m2 krzewów rosnących w trójkątach widoczności na działkach przyległych do przebiegu linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska - Dębica, na szlaku Padew – Mielec od km 275,300 do km 308,339, w odległości mniejszej niż 15 m od osi skrajnego toru kolejowego z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa ruchu kolejowego, bezpiecz
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2019 Utworzono: 18.07.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.21.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 15.07.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działce nr ewid. gr. 1553 położonej w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec
więcej...
Aktualizacja: 15.07.2019 Utworzono: 15.07.2019
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Obwieszczenie Nr RZ.ZUZ.2.421.212.2019.HK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłoki nowego obiektu budowlanego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem średniego ciśnienia do punktu redukcyjno - pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Rzędzianowice, gmina Mielec, na działka
więcej...
Aktualizacja: 12.07.2019 Utworzono: 11.07.2019
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Obwieszczenie Nr RZ.ZUZ.2.421.206.2019.HK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłoki nowych obiektów budowlanych - budowa stawu rekreacyjnego o powierzchni 462,5 m2, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 1155 obręb 41 Podleszany, gmina Mielec
więcej...
Aktualizacja: 12.07.2019 Utworzono: 11.07.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.17.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 11.07.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr ewid. gr. 1399/1, 1400/6, 1400/5, 1401/2 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2019 Utworzono: 11.07.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.29.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 10.07.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr.572/20, 572/23, 572/25, 572/26 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2019 Utworzono: 10.07.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.19.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 10.07.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 889/7, 889/8, 889/9, 889/10, 889/11, 888/18, 888/14, 889/12 położonych w miejscowości Chrząstów, gm. Mielec
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2019 Utworzono: 10.07.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.15.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 8.07.2019 r.  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: ”BUDOWA SALI SPORTOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KSIĄŻNICACH”
więcej...
Aktualizacja: 08.07.2019 Utworzono: 08.07.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6730.72.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 5.07.2019 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowa budynku gospodarczo-garażowego na działce nr ewid. 396/2 położonej w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 05.07.2019 Utworzono: 05.07.2019
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Obwieszczenie Nr RZ.ZUZ.2.421.197.2019.HK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłoki nowych obiektów budowlanych - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 1935/6 obręb 41 Podleszany, gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2019 Utworzono: 03.07.2019
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Obwieszczenie Nr RZ.ZUZ.2.421.145.2019.HK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wniosku złożonego przez P. Katarzynę Kurzawa i Andrzeja Kurzawę o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłoki nowych obiektów budowlanych - budowa budynku gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 1957/8 obręb 43 Rzędzianowice, gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2019 Utworzono: 03.07.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.24.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 3.07.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr ewid. gr. 1126/5, 110, 1190, 1126/6, 1127/2, 1128/2 położonych w miejscowości Chrząstów, gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2019 Utworzono: 03.07.2019
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 60  prawy
aktualne... Początek strony