Zarządzenia

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 138/2015, Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania komisji do odbioru robót zadania...
Załączniki:
zarzadzenie 138_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 206/2016, Z dnia: 16.09.2016


Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Chorzelowska- Mielec
Załączniki:
zarzadzenie_206_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 43/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji...
Załączniki:
zarzadzenie 43_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 145/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczątek stosowanych w Urzędzie Gminy Mielec
Załączniki:
zarzadzenie 145_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 235/2016, Z dnia: 30.12.2016


w sprawie przekazania środka trwałego
Załączniki:
zarzadzenie_235_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 66/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Mielec
Załączniki:
zarzadzenie 66_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 144/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Załączniki:
zarzadzenie 144_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 109/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu...
Załączniki:
zarzadzenie 109_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 125/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Załączniki:
zarzadzenie 125_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 15 /2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany...
Załączniki:
zarzadzenie 15_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 205/2016, Z dnia: 16.09.2016


w sprawie umorzenia przez Gminę Mielec należności z tytułu długoterminowej pożyczki dla Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego w Złotnikach
Załączniki:
zarzadzenie_205_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1

Numer: 278/2017, Z dnia: 09.05.2017


w sprawie ustalenia wzorów druków służących do przeprowadzenia wyborów sołtysa wsi Chrząstów
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.05.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 10.05.2017 , wersja 1

Numer: 79/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu...
Załączniki:
zarzadzenie 79_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 129/2015 , Z dnia: 18.03.2016


w sprawie: powołania komisji opiniującej wnioski dotyczące nagród dla nauczycieli...
Załączniki:
zarzadzenie 129_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.03.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 18.03.2016 , wersja 1

Numer: 188/2016, Z dnia: 31.05.2016


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec z. s. w Chorzelowie za 2015 rok
Załączniki:
zarzadzenie_188_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.04.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2017 , wersja 1
 lewy  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Początek strony